group of school elelver med lärare sitter i klassrum och räcker upp handen. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara ÅstrandDet måste framgå tydligt i skollagen vad lärare får göra åt stökiga klassrumssituationer

Lagar

Lärarförbundet vill ändra på skollagen så att lärarnas ansvar för stök i klassrummet blir tydligare. I dag råder stor osäkerhet hos lärare över vad de får göra utan att bli anmälda till Barn- och elevombudet, skriver Lärartidningen. En tydligare lag skulle ge både bättre studiero för eleverna och arbetssituation för lärarna.

Lagarna om hur lärare får ingripa mot stök i klassrummet är otydliga och gör att lärare inte vågar ingripa. Allt fler anmälningar mot lärare kommer in till Barn- och elevombudet (BEO). Detta gör lärare tveksamma och försvårar för dem att hantera stök på lektionerna och skapa studiero för eleverna.

Oklart hur lärare ska hantera stökiga elever

Osäkerheten hos lärare beror inte på att de inte är insatta i lagen, utan på att reglerna är otydliga. Det menar Johanna Jaara Åstrand, som är ordförande för Lärarförbundet.

Det är tillåtet för läraren att visa ut elever som stör lektionen, berättar hon. Men om eleven vägrar lämna klassrummet  finns det inte mycket kvar för läraren att göra.

– Och om eleven går ut, eller om jag som lärare lyfter ut eleven, så har jag fortsatt tillsynsansvar. Också för klassen inne i klassrummet, fortsätter Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet kräver ändringar i skollagen

Nu kräver Lärarförbundet att regeringen och utbildningsministern genomför en ändring av skollagen, så att lärarnas rättigheter och skyldigheter att ingripa blir tydliga. Så länge läraren agerar proportionerligt till elevens del i situationen bör inte BEO kunna döma läraren skyldig till skadestånd, tycker Lärarförbundet.

Det behövs också en översyn av tillsynsplikten och en egen definition av denna i skollagen. I dag definieras tillsynsplikten i stället genom föräldrabalken och delar av brottsbalken. Även extra planeringstid, ändrat anmälningssystem och satsning på elevstöd och hälsa är saker som Lärarförbundet ser ett behov av.

Elever som stör lektionen ska inte kunna få skadestånd

Även Skolinspektionen och BEO berörs av Lärarförbundets krav. Det är inte rimligt att elever som själva orsakar stökiga situationer ska kunna få skadestånd därifrån, tycker Johanna Jaara Åstrand.

– Det blir otydligt för eleven var gränsen går. Det gynnar ingen, varken elever, lärare eller föräldrar.

Det bör förstås också finnas ett fungerande system för att granska lärare så att de inte går över gränsen. Men anmälningskulturen som finns i dag är osund, enligt Lärarförbundet, eftersom det gör att lärarna tvekar inför att göra det som situationen kräver.