Journalist sitter på ett café med en surfplatta och kamera och för anteckningarFå journalister följer med när Lärarförbundet outsourcar sina tidningar till contentbyrån Make your mark. Foto: Dragon Images/Shutterstock.com

Fackförbund

Lärarförbundet kommer från och med 1 april lägga ut sina sju olika tidningar på entreprenad. Av de tidigare 28 journalisterna som arbetat på tidningen är det endast två som väljer att följa med när contenbyrån Make your mark tar över arbetet rapporterar tidningen Kollega.

I februari deklarerade Lärarförbundet att deras tidningar skulle läggas ut på entreprenad hos contentbyrån Make your mark. Endast två av de 28 journalister som arbetat på de sju olika lärartidningarna väljer att följa med till contenbyrån.

När lärarförbundet i februari meddelade att produktionen av de sju olika tidningarna skulle läggas ut på entreprenad möttes man av starka protester från flera av tidningarnas medarbetare. Att kritiskt granska sin uppdragsgivare menar medarbetarna kan vara svårt för contentbyrån vilket kan leda till att medlemmarna i lärarförbundet får sämre tidningar.

Finns inga garantier för journalisterna som följer med till contentbyrån

Journalisterna erbjöds tre olika alternativ vid verksamhetsövergången. Det första var att stanna kvar på Lärarförbundet och arbeta med andra arbetsuppgifter. Det andra var att sluta och få en helt arbetsbefriad uppsägning eller att följa med till contenbyrån Make your mark. 

Enligt Unionens klubbordförande Kristina Hovlid finns det flera anledningar till att det är så många som väljer att sluta. En av anledningarna är att det inte finns några garantier för de anställda att få fortsätta sina anställningar hos contenbyrån. De kan i princip bli uppsagda samma dag som de börjar sin anställning där. 

Som det ser ut nu så är det endast två journalister av 28 som väljer följa med till Make your mark. Om det är någon av de andra journalisterna som väljer att stanna kvar på förbundet vet inte Hovlid. Det är möjligt att inte alla är klara med sina förhandlingar med arbetsgivaren.

Lärarförbundet hade kunna sköta processen annorlunda

Vidare säger Hovlid att förbundet borde ha ställt krav på en viss anställningstid vid verksamhetsövergången. Varför man inte gjorde det kan Hovlid inte svara på men hon tycker helt klart att det är en skrivning som alltid borde finnas med i avtal om verksamhetsövergång. Lärarförbundet hade kunnat sköta processen på ett annat sätt som hade varit bättre än hur de valt att göra. Till exempel hade man kunna lägga tidningarna på förbundets tidningsproduktionsbolag.

Sista arbetsdagen för journalisterna på Lärarförbundet är sista mars.