En bild på Lärarförbundets ordförandeLärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand vill få till en bättre arbetsmiljö för landets lärare. Foto: Pressbild/fackforbund/lararforbundet

Fackförbund

En lärare tvingas idag fokusera på mycket arbete som inte har med eleverna att göra. Arbetssituationen leder till en dålig arbetsmiljö och många flyr läraryrket. Nu vill Lärarförbundet få till en förändring och renodla läraruppdraget.

Idag kan en lärares arbetsdag bestå av alltifrån administration till IT-support och städning. Arbetsuppgifterna har inte mycket med eleverna att göra och leder till en ohållbar arbetsmiljö som får många att lämna yrket.

Lärarförbundet vill få till en förändring och har därför startat uppropet ”renodla läraruppdraget nu”. 

– Vi vet att en helt orimlig och hög arbetsbelastning är en stor anledning bakom lärares höga sjukskrivningstal och att yrket inte lockar tillräckligt många till att vilja bli och fortsätta vara lärare, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand, till Arbetet.

Varje arbetsplats måste arbeta för att förbättra arbetsmiljön

Med uppropet vill Lärarförbundet betona hur viktigt det är att man på varje enskild arbetsplats arbetar för en hållbar arbetsmiljö. En konkret åtgärd är att ta bort alla onödig dokumentation som bara innebär en hel del arbete utan att för den delen ge någon effekt.

Fackförbundet beskriver skolorna som kontrollerande mot lärarna och vill därför att politikerna ska se över hur skolorna styrs.

[Ads1]

Skolorna måste anställa fler

Cirka 40 000 har lämnat läraryrket och en majoritet har gjort det på grund av en ohållbar arbetsmiljö. Lärarförbundet anser att det behövs anställas mer personal som kan utföra de övriga uppgifterna som idag faller på lärarna.

Att anställa fler är en kostnadsfråga som få skolor och kommuner har råd med, men Johanna Jaara Åstrand menar att det är en kostnad man måste ha råd med. Hon säger att lärarbristen annars bara kommer att förvärras de kommande åren.

20 procent av lärarna har sömnbrist

Den påfrestande arbetsmiljön har även skapat problem för lärarna utanför arbetet. Idag har 20 procent av landets kvinnliga lärare haft sömnbesvär på grund av arbetet.

Förhoppningen är dock att den tunga arbetsbelastningen ska minska.