Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén. Foto: Rikard Westman

Fackförbund

I sex månader fick Sveriges lärare vänta på att ett nytt avtal skulle bli klart. Det avtal man tillslut fick ihop efter utdragna förhandlingar är dock inget Lärarnas Riksförbund ordförande Åsa Fahlén jublar över. Glad över avtalet kan hon först bli då man ser förändringar på landets skolor.

För över sex månader sedan löpte det gamla läraravtalet ut. I förra veckan lyckades man dock få ihop ett nytt efter långa utdragna förhandlingar.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén är visserligen glad över att man fått ihop ett nytt avtal men det är inte så bra att hon slår volter precis.

Till Arbetet säger hon att avtalet inte kommer lösa alla problemen som finns men att det trots allt finns skrivningar i avtalet som är mycket bra. Glad över avtalet kommer hon dock först bli när man faktiskt kan se att det skett förändringar ute på landets skolor.

Arbetsmiljön ska förbättras för landets lärare

I avtalet finns skrivningar om att arbetsmiljön på skolorna ska förbättras. Det är just den biten som Åsa Fahlén anser vara det bästa med avtalet.

Arbetet med att förbättra arbetsmiljön ska börja lokalt, ute på skolorna och i kommunerna. Därefter ska arbetet utvärderas och analyseras i slutet av avtalsperioden.

[Ads1]

Sifferlösa avtal ska gynna lärarna

Det nya avtalet är sifferlöst, det innebär att det inte innehåller några nivåer gällande löneökningar eller ens garantier för löneökning.

Åsa Fahlén menar att dessa typer av avtal har varit fördelaktiga förut. Det ökar möjligheten för lärare med erfarenhet och kompetens att få ett rejält lönelyft och inte riskera att hamna på samma eller lägre lön än sina mindre erfarna kollegor.

– Det finns lärare som efter 20 år tjänat mindre än nyutexaminerade, som de dessutom ska handleda, och då är det klart att man inte är så motiverad att stanna i yrket, säger hon.