Lagar

Att sprida information om missförhållanden eller någon typ av brottslighet på en arbetsplats är inte lätt för en anställd. Men är det allvarliga problem som inte åtgärdas kan det vara nödvändigt. För att inte själv råka illa ut finns det vissa saker att tänka på. 

Ta upp problemet med din arbetsgivare

Det är inte helt lätt att veta var du ska vända dig om du upplever problem på arbetsplatsen. Som anställd har du lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare. Det innebär att du ska ta upp lindrigare problem med chefen, alternativt vända dig till facket som gärna hjälper dig. Är problemen av mer allvarlig karaktär och chefen inte gör något för att åtgärda detta kan det krävas att du vänder dig till en myndighet eller media.

Håll uppgifter du spridit för dig själv

Har du lämnat ut uppgifter om vad som hänt på din arbetsplats är det viktigt att du håller det för dig själv. En arbetsgivare på en myndighet får aldrig spåra en källas identitet. Detsamma gäller inte om du arbetar på ett privat företag. Arbetsgivaren kan då försöka ta reda på vem som har läckt uppgifterna. Om du inte berättar för någon att du läckt uppgifter är det mindre chans att det kan spåras tillbaka till dig.

Lämna aldrig tips via jobbtelefon eller jobbmejl

Ska du tipsa media eller en myndighet om något som hänt på ditt jobb ska du absolut inte använda jobbtelefon eller jobbmejlen till detta. Det går att läsas i efterhand och därför är det allra säkraste att ringa från ett oregistrerat kontantkort. Alternativt en privat mejladress.

Att lämna uppgifter till journalist kan göras anonymt

Vill du lämna uppgifter till en journalist kan du göra det anonymt. Du omfattas då av källskyddet som regleras i grundlagen. Bryter en journalist mot detta kan personen straffas.

Det är inte brottsligt att larma om allvarliga missförhållanden

Om du avslöjar allvarliga missförhållanden eller brottslighet gör du inget fel och det finns därför inget skäl för arbetsgivaren att omplacera eller säga upp dig. Vad som anses vara allvarligt är svårt att säga och det prövas från fall till fall. Om du däremot har för avsikt att skada arbetsgivaren kan du i värsta fall förlora jobbet.