personer sitter mot varandra vid ett bord med knäppta händerDen 30 september skulle las-förhandlingarna ha utmynnat i ett avtal

Arbetsrätt

Las-förhandlingarna skulle ha avslutats den 30 september, men parterna lyckades inte komma till en gemensam uppgörelse i tid. Förhandlingarna kraschade och avtalet som rörde nya regler i anställningsskyddet, kollektivavtalad a-kassa och mer stöd vid omställning till nytt jobb uteblev. Det rapporterar Kommunalarbetaren.

Vi har tidigare skrivit om förhandlingarna om anställningsskyddet som egentligen skulle ha avgjorts den 30 september. Men natten till den 1 oktober stod det klart att parterna Svenskt Näringsliv, PTK och LO inte kunde enas.

Enligt Kommunalarbetaren sa Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv, att man kom långt i förhandlingen men inte hela vägen. Det ska inte ha varit någon särskild fråga som låg till grund för kraschen, utan Dahl menar på att det var helheten som inte gick ihop.

Undantag från turordningsreglerna

En av frågorna som har behandlats är den del av lagen som säger att en arbetsgivare inte får säga upp en anställd utan saklig grund. Svenskt Näringsliv vill att det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda på grund av personliga skäl, men även att det ska finnas fler undantag när det gäller reglerna om turordning vid uppsägningar orsakade av arbetsbrist.

Enligt Mattias Dahl blir det nu upp till lagstiftaren att förbättra ramarna för reglerna på arbetsmarknaden, och göra det enklare att både anställa och ta en anställning.

Utan inblandning från politikerna

Även samverkansorganisationen PTK menar att det är beklagligt att förhandlingarna inte nådde ända fram till mål. Dock vill man att politikerna nu ska hålla sig utanför.

Martin Linder, PTK:s ordförande, menar att vi redan i dagsläget har ett fungerande kollektivavtal i Sverige, och att det inte finns någon anledning för politikerna att driva igenom några större förändringar när det gäller uppsägnings- och turordningsreglerna. Särskilt inte utan stöd från organisationerna som står bakom företagen och deras anställda.

LO vill skapa större trygghet bland medlemmarna

LO:s ordförande Susanna Gideonsson beskriver förhandlingen som tuff men konstruktiv. Målet från deras sida var att öka tryggheten bland sina medlemmar, till exempel genom att minska antalet otrygga anställningar och förenkla omställning till ett nytt arbete.

–  Vi ger inte upp. Vi kommer att använda alla till buds stående medel för att lyckas. Runt hörnet väntar nu en avtalsrörelse där flera förbund kommer att driva dessa frågor. Det viktiga är att det här är frågor för parterna, inte för politikerna, säger Susanna Gideonsson.

Gideonsson menar att det främst är Centerpartiet och Liberalerna, och den så kallade las-utredningen, som ligger bakom förhandlingskraschen. LO:s sikte är nu inställt på att stoppa las-utredningens förslag.