kvinna antecknar i bok i klassrum bland andra vuxna studenterFörslaget på nya las innehåller bland annat studiestöd för den som vill utbilda sig vidare mitt i arbetslivet. Foto: Monkey Business Images/Shutterstock.com

Nya regler

Snart kan du söka studiestöd om du vill ta en paus från jobbet och vidareutbilda dig. Det är en sak som kan införas i den nya versionen av lagen om anställningsskydd (las), skriver Kommunalarbetaren.

Fackförbunden Kommunal och IF Metall har en överenskommelse med Svenskt Näringsliv och förhandlingsorganisationen PTK om nya villkor för las. Nu pågår flera utredningar kring hur staten ska kunna uppfylla de här villkoren och göra dem till lag. 

En sak som ska utredas är frågan om studiestöd för personer som har jobbat i minst åtta år och vill ta en paus för att vidareutbilda sig.

Så kommer studiestödet se ut

Studiestödet ska motsvara 80 procent av personens tidigare lön, upp till 20 400 kronor i månaden. Det ska även gå att låna ytterligare 12 000 kronor per månad i studiepengar. Studiestödet kan ges för minst fem studiedagar – på heltid eller deltid – och högst 44 veckors studier på heltid eller deltidsstudier i 30 månader.

Möjlighet till studiestöd ska finnas genom hela arbetslivet upp till 64 års ålder, och studielån upp till 60 års ålder. Alla utbildningar som ger rätt till annat studiestöd ska gälla också för det här stödet, men även omställningsutbildningar som ska öka chansen till nytt jobb.

Omställningsstödet går dock bara att få via omställningsorganisationer som facket och arbetsgivarna har byggt upp. Las-överenskommensens parter vill att stödet ska gälla även anställda utan kollektivavtal, förslagsvis via en statlig myndighet. Hur det ska lösas är något som utredningen tittar på.

Uppsägningsregler och osäkra anställningar utreds också

En annan las-fråga som utreds är turordningsreglerna. Det kan bli möjligt med upp till tre undantag från turordningsprincipen. Man vill också införa begreppet ”sakliga skäl” i stället för ”saklig grund” för att tydliggöra när arbetsgivaren kan säga upp av personliga skäl.

Utredningen vill också slopa allmän visstid och ersätta det med allmän visstidsanställning. En sådan anställning ska övergå i tillsvidareanställning efter 12 månader, dit även tid mellan anställningar räknas om personen får flera anställningstillfällen inom samma kalendermånad.

Det blir även hårdare regler kring deltid. Arbetsgivare behöver motivera skriftlig om de vill anställa på deltid, och vid arbetstidsminskning ska turordningsreglerna gälla och de anställda ska få tid att anpassa sig.

Utredningarna ska på remiss hos facken och arbetsgivarna när de är klara, och sedan ska regeringen och stödpartierna göra ett lagförslag. Lagändringarna förväntas införas från juli 2022.