arbetsgivare och anställd samtalar i möte med papper framför sigUtredningen föreslår bland annat att arbetsgivare ska erbjuda kompetensutveckling till anställda som sägs upp. Det menar utredare Gudmund Toijer väger upp de förslag som talar för arbetsgivarens fördel. Foto: Elle Aon/Shutterstock.com

Arbetsrätt

Las-utredaren Gudmund Toijer svarar på kritiken mot förslagen som utredningen har kommit fram till. Han menar att han har följt direktiven och att kompetensutvecklingsansvaret väger upp de fördelar som arbetsgivaren får ur lagändringsförslaget, skriver Arbetaren.

Las-utredningen har fått stark kritik från både politiskt och fackligt håll. Bland annat har arbetsmarknadsminister Eva Nordmark sagt att utredaren Gudmund Toijer inte har följt direktiven för utredningen, som trycker på balans mellan fackets och arbetsgivarnas intresse.

Toijer: ”Har följt direktiven och upprätthållit balans”

Själv säger Gudmund Toijer att han förstår engagemanget i frågan. Han menar dock att han har följt direktiven han har fått och kommit fram till en rimlig lösning utifrån verktygen han har fått.

– Jag har ju i grund och botten gått igenom fyra frågor och jag tycker att jag har följt direktiven i alla dem. Då måste jag också tro att det är det som är balans, att man följer direktiven på alla punkterna.

Han pekar också på att anställningsskyddet inte är en fråga isolerad från övriga arbetsmarknaden. Hans uppgift har varit att utreda anställningsskyddet specifikt, men det är viktigt att även jobba med andra relevanta faktorer, såsom utbildningsväsendet och arbetslöshetsförsäkringen.

Kompetensutvecklingsansvaret ska väga upp arbetsgivarens fördelar

Utredningen har bland annat tagit hänsyn till att arbetsgivaren ska få göra fler undantag från turordningsreglerna och slippa betala lön under pågående uppsägningstvister. Dessa frågor har länge varit önskemål från arbetsgivare och borgerliga partier, skriver Arbetet.

När det gäller fackets intresse menar Gudmund Toijer att kompetensutvecklingsfrågan går tydligt på det spåret. Förslaget innebär att arbetsgivaren får ett lagstadgat ansvar att erbjuda kompetensutveckling av personal som inte får jobba kvar. Om arbetsgivaren inte uppfyller detta ska de kunna krävas på skadestånd efter att anställningen avslutas.

Tidsbegränsat anställda kan få hjälp av kompetensutvecklingen

LO menar att detta inte räcker för att balansera upp de båda parternas intressen. Men Gudmund Toijer står fast vid att han har gått ganska långt angående kompetensutvecklingen, som är något helt nytt i den svenska lagstiftningen.

Framför allt kan det få betydelse för personer med tidsbegränsad anställning, menar han, eftersom kravet på kompetensutvecklingen börjar gälla efter ett halvår.

Gudmund Toijer påpekar också att det knappa år han har haft på sig för utredningen har varit för kort tid för de stora frågorna som har behövt utredas.