pärmen på svenska lagboken och karl-petter thorwaldssonUtredningens förslag till ändringar i lagen om anställningsskydd har fel fokus

Politik

Fackliga organisationer rasar mot regeringens nyligen tillsatta utredning av las, lagen om anställningsskydd. Både LO och TCO tycker att utredningen är ett misstag och att de åtgärder som direktiven föreslår inte kommer att lösa några problem, skriver tidningen Arbetet.

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över las, det vill säga lagen om anställningsskydd. Utredningen ska bland annat se över möjligheterna till fler undantag från turordningsreglerna som gäller i dag. 

Från fackligt håll rasar man mot ändringsförslagen. Enligt Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande för LO, har utredningens direktiv fel fokus för att lösa problemen som finns och är därmed fel riktning att gå för den svenska arbetsmarknaden.

– Problemen med de stora omställningsbehoven är mycket mycket större än om vi ska göra ett undantag till vid uppsägning. Det är ett stort felsteg som inte kommer att lösa ett enda problem.

Ska bli lättare att göra undantag från turordningsregler

Enligt Dagens Arbete är tanken med utredningen att det ska kosta mindre att säga upp anställda och kunna göras fler undantag från turordningsreglerna. I stället ska arbetsgivaren få ökat ansvar för att kompetensutveckla personal. Utredningsdirektiven riktar särskilt fokus mot små företag och deras behov av flexibilitet.

Översynen av las var ett av Centerns och Liberalernas krav i januariavtalet med regeringspartierna och en smärtsam kompromiss från Socialdemokraternas sida, enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Den flexibla arbetsrätten ger låga omställningskostnader i Sverige

Karl-Petter Thorwaldsson menar också att den flexibla arbetsrätten vi har i Sverige lockar internationella företag till att förlägga sin verksamhet här, eftersom omställningskostnaderna blir lägre än i många andra länder. Därför tycker han att det känns förlegat att ändra lagstiftningen kring just arbetsrätt.

Trots detta finns ändå några saker i utredningen som är positiva, enligt Karl-Petter Thorwaldsson, som utökat kompetensutvecklingsansvar och balans mellan olika anställningsformer.

Även TCO anser att utredningen är ett misstag från regeringens sida. Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO, säger att de kommer att punktmarkera utredningsarbetet och aktivt arbeta för att det ska leda till ett så bra förslag som möjligt.

Arbetsgivare önskar en bredare utredning

Arbetsgivarsidan är mer positiva till att las utreds, men tycker att direktiven är för begränsade på vissa områden.

– Exempelvis omfattas inte svårigheterna för företag att kunna säga upp på grund av personliga skäl. Dessutom innebär direktivet inte ett tillräckligt förändringstryck på parterna, kommenterar Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv.