Ung kvinna i möte med en studievägledareStudievägledare är ett yrke där behovet förväntas öka i framtiden. Foto: Monkey Business Images/Shutterstock

Arbetsmarknad

Till följd av coronapandemin har flera tusen svenska arbetare redan varslats, permitterats och blivit arbetslösa. För att underlätta för svenskar som står inför ett byte av karriär har Arbetsförmedlingen tagit fram en lista på yrkesgrupper där behovet av personal spås vara stort om fem år.

Här är de tre yrkesgrupper som Arbetsförmedlingen spår ha störst behov av personal år 2025.

1. Vård och omsorg

Under pandemin har efterfrågan på undersköterskor och sjuksköterskor skjutit i höjden. Detta är en trend som Arbetsförmedlingen tror kommer att hålla i sig.

Andra yrken inom vård och omsorg spås också ha ett fortsatt stort behov av att rekrytera ny personal under de kommande åren. Arbetsförmedlingen räknar exempelvis med att personer som utbildat sig inom tandvårdsyrken kommer att ha goda förutsättningar att få jobb framöver.

2. Pedagogiska yrken

Lärare och studievägledare är två yrken som det kommer att råda brist på under de kommande åren. Anledningen till detta stavas befolkningstillväxt. I takt med att Sveriges befolkning ökar, ökar också behovet av lärare och förskolepersonal.

Vad gäller studievägledare påverkas efterfrågan av den förändrade arbetsmarknaden. Tidigare har behovet av studievägledare funnits främst i anslutning till när unga tar sina första steg in i karriären. Eftersom arbetsmarknaden förändras tror Arbetsförmedlingen att också äldre kommer att ha behov av karriärsvägledning.

– I en tid när arbetsmarknaden förändras och strukturomvandlingen blir mer påtaglig kommer livslångt lärande att bli mycket viktigare. Det handlar inte längre om att välja en passande utbildning när man är ung utan även längre fram i livet, säger Ida Karlsson, analytiker på Arbetsförmedlingen, till Svenska Dagbladet.

3. Data och IT

Digitaliseringen av samhället har snabbats på under coronakrisen. Detta innebär också att behovet av kompetent personal inom data- och IT-sektorn kommer att öka.

– Allt går åt ett mer tekniskt och digitalt håll så ett bra omställningstips är att försöka höja sin kompetens åt de hållen, oavsett vilken bransch man befinner sig i, säger Ida Karlsson till SvD.