Hand flyttar mynt från mynthögar.LO-fackens gemensamma fokus inför nästa års avtalsrörelse är att skydda anställda med låga löner. Foto: Pickadook/Shutterstock.com

Avtal

Under tisdagen antog de 14 LO-facken gemensamma krav inför avtalsrörelsen 2023, och huvudfokus blir att satsa på anställda med låga löner och små marginaler. Bland de gemensamma kraven hittar vi även förändringar i villkoren gällande avtalsförsäkringar och avtalspension. Det skriver Handelsnytt.

Fackförbunden inom LO är nu eniga om vilka krav man ska driva gemensamt i Avtalsrörelsen 2023. Och störst fokus kommer ligga på att skydda anställda med de lägsta lönerna.

Exakt hur höga löneökningar man kommer kräva är i dagsläget inte helt klart, men förbunden är överens om är att låglönesatsningen ska  omfatta alla anställda som har en månatligt heltidslön på under 27 100 kronor.

Ansvar ligger även på andra aktörer i samhället

Något som ställer extra höga krav på att de 14 LO-förbunden faktiskt står enade i nästa års avtalsrörelse är de höga inflationssiffrorna, ökande energipriserna och samtidigt sjunkande reallönerna. Handels ordförande Linda Palmetzhofer menar att det nu är viktigt att även andra delar av samhället visar engagemang och agerar utifrån det rådande ekonomiska läget.

– Regeringen måste ge människor kompensation för det höga elpriset, det är ganska akut. Och om arbetsgivarna vill att vi tar ansvar behöver de visa att de också tar ansvar, säger hon till Handelsnytt.

Vill ändra villkoren för avtalsförsäkring och avtalspension

LO-förbunden vill även se förändringar i villkoren gällande avtalsförsäkring och avtalspension. De vill höja åldersgränsen (i dagsläget 65 år) för inbetalningar till systemen, och även förhandla med arbetsgivarna om vissa arbetsmiljöfrågor.

Många butiksanställda omfattas av låglönesatsningen

Fackförbunden inom LO kräver som sagt att månadslöner upp till 27 100 kronor ska höjas med ett visst antal kronor. För anställda i butik ligger den genomsnittliga heltidslönen i dagsläget på 26 994 kronor, och på 28 820 kronor för anställda i lager och inom e-handel. Låglönesatsningen kommer med andra ord särskilt att omfatta många butiksanställda.