ledningen för LO på fyra personerLO:s ledning

Arbetsmarknad

LO har länge velat förhandla om kollektivavtalens pension och försäkringar i samband med avtalsrörelsen. Men en förhandlingsordning har hindrat dem från att ställa några krav på detta. Nu bedömer dock Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar att facken får använda pension och försäkringar som villkor för de nya avtalen, skriver Arbetet.

Under nästa års avtalsrörelse är löneutvecklingen den viktigaste frågan för fackförbunden enligt LO. Men facket vill också driva frågan om bättre pensioner och försäkringar i kollektivavtalen. Detta har blivit en alltmer angelägen fråga för medlemmarna i och med att den allmänna pensionen sjunker.

Svenskt Näringsliv har dock inte velat förhandla om pension och försäkringar med facket. De pekar på att det finns en särskild förhandlingsordning för detta och att det inte hör till den vanliga avtalsrörelsen.

Men nu har skiljenämnden kommit med en dom som ändrar på det här. Den innebär nämligen att LO inte är bundna av förhandlingsordningen längre. Därför har de möjlighet att ha pensions- och försäkringsfrågan som villkor för att skriva under de nya kollektivavtalen, och inte bara lönen och de andra villkoren.

Förhandlingsordning har hindrat LO från att förhandla

Senaste gången som privatanställda fick förbättrade avtalspensioner var 2007. Då fanns möjligheten för LO-förbunden att ha pensionspremierna som krav för att skriva under nya avtal. Skiljenämndens dom gör att denna möjlighet gäller även inför 2020.

2013 infördes dock förhandlingsordningen, som har förhindrat LO från att kunna förhandla om pension och försäkringar, även om dessa områden ingår i kollektivavtalen. Det var Svenskt Näringsliv som tog initiativet till denna förhandlingsordning.

Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar ger LO rätt

2018 ville LO säga upp förhandlingsordningen. Men enligt arbetsgivarna var det inte juridiskt möjligt utan att även pensions- och försäkringsavtalen skulle sägas upp i samma veva.

Nu menar dock Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar att LO hade rätt i frågan. Denna skiljenämnd är partssammansatt, och ordföranden är en oberoende jurist.

Troligtvis kommer LO snart att skicka sin förhandlingsframställan och begära förhandling om kraven med Svenskt Näringsliv.