Penna med udden ner mot ett dokument.Nu är det nya huvudavtalet som reglerar anställningsskydd och omställning på den privata arbetsmarknaden signerat och klart. Foto: ANDRANIK HAKOBYAN/Shutterstock.com

Arbetsrätt

I onsdags skrev LO, PTK och Svenskt Näringsliv på det nya huvudavtalet som reglerar omställning och anställningsskydd på den privata arbetsmarknaden i Sverige. Förhandlingarna om vad som ska gälla för anställda på statliga myndigheter pågår däremot fortfarande. Det skriver Publikt.

Att reglera anställningsskyddet har varit på tapeten ett bra tag, även innan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna bestämde sig för att tillsätta en särskild utredning i syfte att sätta press på fack och arbetsgivare att göra upp om saken. Efter att utredningen presenterat sitt förslag i juni 2020 enades PTK och Svenskt Näringsliv under hösten. LO avvisade först uppgörelsen, men valde sedan att ansluta sig.

Fackens och arbetsgivarnas överenskommelse inkluderar ett nytt huvudavtal för den privata arbetsmarknaden, men även en beställning till regeringen att se över regleringar av arbetsrätten och finansiering av ett omställningsstudiestöd. Den 8 juni nu i år beslutade riksdagen om lagförändringarna, och i onsdags den 22 juni kunde LO, PTK och Svenskt Näringsliv skriva på.

Får välja om de vill ansluta sig till avtalet

Det är upp till facken och arbetsgivarna att välja om de vill ansluta sig till det nya huvudavtalet, som precis som Publikt påpekar skiljer sig på flera punkter från den nya lagstiftningen. Arbetsgivare som ansluter sig kommer exempelvis kunna räkna bort 15 procent av de anställda från turordningsregeln i lagen om anställningsskydd (las). Förändringarna i lagstiftningen ger arbetsgivare rätt att räkna bort tre personer.

I dagsläget är det bara företag med upp till tio anställda som utan en facklig överenskommelse har rätt att undanta anställda från turordningen. Och då är det max två personer som gäller.

Nya huvudavtalet inkluderar kollektivavtalat studiestöd

Det nya huvudavtalet inkluderar även ett kollektivavtalat studiestöd som ska komplettera det nya omställningsstudiestödet.

Inte klart vad som gäller för anställda på statliga myndigheter

Vad som ska gälla för anställda på statliga myndigheter är inte helt klart. Men förhandlingarna om ett avtal mellan Arbetsgivarverket och facken inom staten ska enligt uppgift i alla fall vara inne i ett slutskede.