Närbild på människors armar som sträcks in mot mitten, koncept förbund och samarbete.LO tappade många medlemmar under 2021, faktiskt nästan lika många som gick med under det första pandemiåret 2020. Men trots detta är LO återigen störst bland Sveriges centralorganisationer. Foto: Stefano Garau/Shutterstock.com

Fackförbund

Under 2021 tappade LO nästan lika många medlemmar som de fick under det första pandemiåret 2020. Men trots detta är LO återigen störst bland centralorganisationerna i Sverige, och inom LO ser man positivt på organisaionens utveckling under 2022. Det skriver Arbetet.

Under 2020 var trycket på fackförbunden påtagligt. Förbunden inom LO ökade medlemsantalet med hela 22 000 jämfört med året innan dess, där det framför allt var Handels och Kommunal som bidrog till uppgången. 2021 var däremot inte så kul för LO då man tappade strax över 20 000 medlemmar, det vill säga nästan lika många som strömmat till under 2020.

Handels tappade hela ökningen från 2020

Handels tappade i princip hela sin ökning från 2020 under förra året, men enligt Karin Lindehoff, chef på Handels medlem- och organisationsenhet, är de egentligen inte så förvånade över utvecklingen. På grund av pandemins effekter har de till exempel inte kunnat vara ute ”på golvet” och värva nya medlemmar, och inte heller vårda de befintliga i samma utsträckning som tidigare.

Det gick ju förvisso inte heller året innan, men på grund av det allmänna krisläget var det ändå fler som gick med i facket av ren panik. Karin Lindehoff menar att det kanske inte var alla som visste riktigt vad de egentligen gick med i, men även att många har tänkt att det räcker att vara med i a-kassan och därför gått ur facket.

Ser positivt på 2022

Men man ser ljust på 2022, både inom Handels och inom LO i stort. Restriktionerna är borta, och precis som Karin Lindehoff säger har man ju inte tappat alla medlemmar utan ligger faktiskt på plus om man jämför med siffrorna innan pandemins utbrott. Handels har cirka 1 000 fler medlemmar, och för hela LO har medlemsantalet ökat med cirka 2 000 sedan 2019.

Och trots det stora medlemstappet under 2021 kunde LO återigen titulera sig som den största centralorganisationen i Sverige, även om det kanske inte bara var på egna meriter.