ett finger balanserar upp högar med mynt på en träklossFacket har en viktig roll i att hantera de ökande inkomstklyftorna. Det menar LO:s jämlikhetsutredare Marika Lindgren Åsbrink. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Arbetsrätt

Att stärka facket, utveckla välfärden och en översyn av skatteregler. Det är några åtgärder som LO föreslår för att på nytt göra Sverige till världens mest jämlika land. Arbetet skriver om det resultat som LO:s utredare har kommit fram till när hon undersökt Sveriges jämlikhetsnivå i dag.

LO har gjort en utredning över jämlikheten i Sverige. Utredningen tillsattes 2016, och har nu resulterat i omkring 20 delrapporter och 115 förslag på åtgärder.

Sverige har tidigare ansetts vara världens mest jämlika land. Utredningsansvarige Marika Lindgren Åsbrink tycker att hon under arbetets gång har stärkts i sin uppfattning om vad som bidrog till detta, och att det är möjligt för Sverige att bli bäst igen.

– Det är inte så att världen är helt annorlunda och att det är helt andra saker som skulle krävas, utan på ett övergripande plan är det samma saker som skulle fungera, säger hon till Arbetet.

Facket har en viktig roll i ett jämlikt Sverige

Ett hinder som finns i dag är att det råder stora inkomstklyftor på arbetsmarknaden och i samhället. Detta även om de svenska löneskillnaderna är små i jämförelse med andra länder.

För att motverka detta är facket är den mest grundläggande faktorn, enligt Marika Lindgren Åsbrink. Hittills har fackförbunden kunnat få till lönehöjningar och kollektivavtal för nästan alla i hela Sverige. Men den utvecklingen är långt ifrån säkrad, och trenden går mot att allt färre arbetstagare är med i något fackförbund.

Förutom facken är också välfärden och en högproduktiv ekonomi de övergripande faktorerna för ett mer jämlikt Sverige. En del saker måste enligt Marika Lindgren Åsbrink uppdateras på det här området, för att anpassas till dagens verklighet. På dessa områden krävs det beslut på politisk nivå.

LO vill göra insatser på flera politiska områden

Några av LO:s förslag på åtgärder är att se över skattepolitiken. Detta för att kapitalinkomster ska beskattas på ett mer rättvist sätt och inte riskera att arbetare betalar högre andel skatt än kapitalinkomsttagare. Det behövs också att fler arbetslösa omfattas av a-kassan, och att försäkringar och bidrag ska höjas i takt med att lönerna ökar. 

LO anser också att staten bör ta ett ökat ansvar för att finansiera bostadsbyggandet, för att bostadsbristen och därmed segregationen på bostadsmarknaden ska minska. Även skolan är ett område där LO vill göra insatser, för att öka möjligheterna att välja skola och fördela resurser efter socioekonomin.