Förutsättningarna för omställningsstöd för privatanställda arbetstagare har förändrats efter det nya las-avtalet i höstas. Medlemmar i Kommunal och IF Metall har bättre villkor än medlemmar i andra fackförbund. Foto: George Rudy/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

I höstas tecknades ett nytt las-avtal och sedan dess har villkoren för medlemmar i olika fackförbund ändrats. Nu har LO beslutat om att begära förhandling om omställningsstödet med privata arbetsgivare i Svenskt Näringsliv, rapporterar Sekotidningen.

LO:s förhandlingsframställan innebär att förbättra villkoren för alla medlemmar. Men det kommer att bli olika villkor mellan LO-förbunden eftersom vissa LO-förbund har valt att anslutit sig till det nya huvudavtalet medan andra inte har gjort det.

Alla privatanställda har samma skydd i dag

I dag har privatanställda arbetstagare samma skydd om de blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Det handlar dels om att få hjälp med att hitta ett nytt arbete och dels om ekonomisk ersättning. Men förutsättningarna har förändrats efter att man i höstas tecknade nytt avtal om lagen om anställningsskydd.

Just nu pågår det tre utredningar kring huvudavtalet och avtalet om Las. Om regeringen väljer att understödja avtalet kommer villkoren för de som sägs upp att skilja mellan olika LO-förbund. 

Bättre villkor för de som skrev på nya Las-avtalet

Medlemmar i IF Metall och Kommunal kommer få bättre villkor än till exempel Sekos medlemmar. Anledningen är att både IF Metall och Kommunal valde att skriva på det nya las-avtalet tillsammans med tjänstemännen i PTK och arbetsgivare inom Svenskt Näringsliv.

Men uppgörelsen för att få bättre villkor vid uppsägning har inte varit gratis. Förbunden har fått skriva på ett avtal som innebär ett uppluckrat anställningsskydd, vilket Seko och övriga LO-förbund sagt nej till. 

Enligt LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson vill man få till goda omställningsvillkor till alla medlemmar. Men eftersom vissa förbund har anslutit sig till det nya las-avtalet och andra inte så kan man utgå från att villkoren kommer att bli olika.

Seko stödjer förhandlingarna

Beslutet att LO ska förhandla med arbetsgivare i Svenskt Näringsliv togs på ett extra inkallat representantskap.

Seko stödjer förhandlingarna. Men Valle Karlsson, ordförande i Seko, säger att Seko inte vill ändra reglerna om saklig grund i las och att LO inte har någon mandat att skriva på det nya las-avtalet.

Vill att fler LO-förbund skriver på avtalet

Kommunals ordförande Tobias Baudin hoppas att fler LO-förbund ska skriva på avtalet och att det i nästa steg ska leda till förhandlingar gällande villkoren för omställningsstöd. 

För att kunna genomföra las-avtalet måste staten finansiera omställningsinsatserna, vilket betyder att åtgärderna ska betalas av alla. Då anser LO att fler ska omfattas.