ledsen kvinna tittar på smartphoneOm det finns missförhållanden på ditt arbete bör du vara försiktig med att skriva om saken på sociala medier

Arbetsrätt

Är det möjligt att förlora jobbet om man lyfter missförhållanden på sociala medier? Fackförbundet Handels utreder frågan om lojalitetsplikt och tipsar om att i första hand prata med arbetsgivare och facket, skriver Handelsnytt.

Lojalitetsplikt innebär att anställda i privata företag ska agera lojalt mot sin arbetsgivare. Det innebär exempelvis att inte ta uppdrag för konkurrerande företag under anställningen, och att inte röja intern information som kan skada företaget. Den som bryter mot detta riskerar att bli uppsagd.

Anställda har dock rätt att kritisera missförhållanden på jobbet. Men kritiken ska först lyftas för arbetsgivaren eller facket, så att det finns möjlighet för arbetsgivaren att göra något åt saken. Därefter kan man ta saken vidare om ingenting händer.

Kontaktar du media angående missförhållanden gäller lagen om källskydd, och gäller fallet diskriminering omfattas du dessutom av ytterligare skydd. Däremot råder det osäkerhet i dag om vad som egentligen gäller för kritik mot missförhållanden på sociala medier.

Sofia fick sparken på grund av ett Facebook-inlägg

Handelsnytt berättar om ett exempel där Sofia, som jobbade i en butik med stora brister i arbetsmiljön, berättade om problemen för sina anhöriga. Hennes pappa skrev då ett inlägg på Facebook om vad hon hade berättat om, och Sofia gillade inlägget. Dagen efter meddelade Sofias chef att Sofia fick sparken på grund av detta.

Sofia hade redan gjort försök att prata med sin chef om problemen, och även kontaktat facket och Arbetsmiljöverket. Därmed hade hon uppfyllt de krav som gäller för lojalitetsplikten. Däremot har det varit svårt för facket att göra något åt hennes situation, eftersom hon redan hade skrivit på kontraktet.

Handels och Svensk Handel: Var försiktig innan du skriver om jobbet

Konflikter kring lojalitetsplikt och sociala medier har blivit allt vanligare. Det berättar Peter Fundberg, som är ombudsman på Handels i Stockholm. Han rekommenderar anställda att vara försiktiga med vad de skriver om jobbet på sociala medier, och i första hand larma internt på arbetsplatsen.

Peter Fundberg råder även anställda att kolla upp om arbetsplatsen har en policy för sociala medier – något som varje företag bör ha. Juristen Karolina Löf på Svensk Handel håller med om detta, men lyfter samtidigt att det är andra delar av lojalitetsplikten som diskuteras mer i dag.

– För några år sedan var det mer frågor kring detta med sociala medier. Jag ser i stället att det är konkurrensförbudet och brott mot tystnadsplikt som är vanligast, säger Karolina Löf.

Frisörer har tydligare riktlinjer i kollektivavtal

Frisörsbranschen är ett exempel där det finns tydliga riktlinjer om lojalitetsplikt på sociala medier. Exempelvis reglerar kollektivavtalet vad som gäller när frisörer byter arbetsgivare. Att som frisör meddela i sociala medier att de ska sluta på en arbetsplats och börja på en annan är mycket riskabelt, eftersom frisören ser kunderna som sina egna framför kedjans och utgör på så sätt en konkurrent mot företaget.