kvinna med hörlurar pratar framför laptopHemarbete kan försvåra arbetsgivarens bedömning av anställdas prestationer – och även själva lönesamtalet om det hålls online. Foto: fizkes/Shutterstock

Tips

Det är alltid viktigt att vara förberedd inför ett lönesamtal. Men i år är det kanske viktigare än någonsin förut. Pandemin har nämligen inneburit nya utmaningar för både medarbetare och chefer, säger tre experter till Dagens Nyheter.

Till exempel är det svårare att bedöma medarbetares prestation om de har arbetat hemifrån, säger Visions rådgivare Agnes Rolka.

Gunilla Krieg, central ombudsman på Unionen, tillägger att chefer har förvånansvärt dålig koll på anställdas arbete även i vanliga fall.

Beskriv dina prestationer utifrån uppsatta mål

Det finns en risk att chefer utgår från att medarbetare åstadkommer mindre än de gör när de upplever sig ha mindre insyn. Därför är det viktigt att kunna beskriva vad det faktiskt är du har åstadkommit i arbetet det senaste året, säger Anna Steen, förhandlingschef på Akavia.

Hänvisa till styrdokument med arbetsuppgifter och mål som framgår där. På så sätt kan du konkret visa vilka kriterier du har uppnått under året.

Kolla upp lönekriterier och statistik

Det du främst behöver ta reda på är vilka lönekriterier arbetsgivaren har. Finns ett kollektivavtal är det redan förhandlat vad som gäller för lönehöjning, så se till att kolla upp det. Läs också på om lönestatistiken som finns både offentligt och hos facket.