Rapporter

Sedan 2007 har man kunnat se att de allt för fastetsade löneskillnaderna mellan könen sakta men säkert minskat. Nu har löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskat ytterligare vilket är bland annat ett resultat av att båda könen i allt högre utsträckning har högavlönade jobb. Detta visar Medlingsinstitutets rapport ”Löneskillnader mellan män och kvinnor 2017”. 

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsätter att minska och i jämförelse med 2016 handlar det om en klyftreducering som omfattar 0,7 procentenheter. Dock fortsätter kvinnorna att tjäna mindre än männen och med en siffra på 11,3 procent är löneskillnaden fortsatt stor. 

Enligt John Ekberg som är statistikansvarig på Medlingsinstitutet så har löneskillnaderna mellan kvinnor och män sedan 2007 reducerats med 5 procentenheter.

Kvinnor utbildar sig och tar sig an chefsroller i högre utsträckning

Den mest primära anledningen till varför skillnaderna mellan könens löner fortsätter att vara stora är att män i fler fall har yrken med bättre lön. 

Men att löneskillnaderna mellan könen fortsätter minska grundar sig i att kvinnor och män allt mer drar sig till varandras tidigare dominerande val av yrke. Löneskillnaderna som är större ju högre upp bland de högavlönade yrkena man kommer har också genomgått en minskning.

Ytterligare betydande anledningar är att fler kvinnor utbildar sig på högre nivåer och till skillnad från tidigare bryter många fler kvinnor tidigare svårbrutna strukturer genom att ta sig an chefsroller.

Kvinnorna står för den största lönespridningen under 2017

Genom högre utbildning och chefsroller står kvinnorna för den största lönespridningen mellan könen.

Under 2017 låg den svenska arbetsmarknadens genomsnittliga lön på 33 700 kronor per månad. För kvinnor låg den genomsnittliga månadslönen på 31 700 kronor, vilket bara är 88,7 procent av männens genomsnittliga månadslön. 

Tjänstemän inom den privata sektorn hade högst genomsnittliga månadsinkomst samtidigt som det inom den kategorin är absolut störst löneskillnader mellan könen. Medan den kvinnliga tjänstemannen i genomsnitt tjänar 37 444 kronor per månad tjänar den manliga tjänstemannen motsvarande 45 100 kronor i månaden.