Målarroller med vit färg mot vägg i förgrunden och person som står bortvänd i bakgrunden.I augusti 2023 ska Målareförbundet besluta om de ska fortsätta som eget förbund eller slå sig samman med Byggnads. Foto: Virrage Images/Shutterstock.com

Fackförbund

Just nu står Målareförbundet inför valet att antingen fortsätta som ett eget förbund, men med en kraftigt avskalad organisation, eller bli en del av Byggnads. Efter nästa sommar ska Målarna fatta beslut om sin framtid, skriver Arbetet.

Sedan 2015 har Målareförbundet tappat över 1 500 medlemmar. Medlemsavgifterna har således minskat rejält, men den slopade branschavgiften från Särskilt tillägg måleri har också varit en bidragande faktor till att förbundets inkomster har sjunkit. Målarnas intäkter väntas minska med 38 miljoner kronor nästa år, jämfört med 2015.

Målareförbundet står därför nu inför valet att fortsätta som ett eget förbund, men ett betydligt mer avskalat sådant, eller att bli en del av Byggnads.

Ska ta reda på vad som blir bäst för medlemmarna

Jan-Olov Gustafsson, Målarnas vice ordförande och kassör, betonar att beslutet inte är fattat än, utan att det i så fall kommer att ske på kongressen i augusti 2023. De ska nu diskutera frågan med sina medlemmar och pröva de argument som finns.

– Vi anställda behöver gå i medlemmarnas skor och ta reda på vad som är bäst för dem, säger Jan-Olov Gustafsson i ett uttalande till Målarnas Facktidning.

Måste tänka “nice to have, need to have”

Om Målarna beslutar sig för att fortsätta som ett eget förbund kommer det som sagt behöva skalas ner kraftigt. Jan-Olov Gustafsson menar att de måste tänka utifrån perspektivet  “nice to have, need to have” och lägga ner sådant som kanske tidigare varit av högsta prioritet. Till exempel försäkringar.

Byggnads har fem kollektivavtal, där Måleriavtalet skulle bli det tredje största och lackavtalet det minsta. Hos Byggnads är försäkringspaketet mindre än hos Målarna, då det inte finns någon kollektiv hemförsäkring.

Förbunden har många likheter

Jan-Olov Gustafsson menar dock att det finns många likheter mellan Målarna och Byggnads. Förbunden samarbetar redan på flera områden, till exempel a-kassan, medlemscenter och studier.

Men om det blir någon sammanslagning eller ej ser vi alltså först efter sommaren nästa år.