Byggnads ordförande johan lindholm i byggkläder och hjälm.Målarnas övergång till Byggnads ska ske med öppenhet, transparens och respekt lovar Byggnads ordförande Johan Lindholm. Foto: Terese Perman

Fackförbund

Under Målarnas extrakongress i måndags röstade 71 kongressombud för en sammanslagning med Byggnads. I början av december ska Målarna besluta om exakt när övergången ska ske, men man räknar med att det blir någon gång under den första delen av 2024. Det rapporterar Byggnadsarbetaren.

Nu står det klart att fackförbundet Målarna blir en del av Byggnads, då en klar majoritet av kongressombuden röstade för en sammanslagning under måndagens extrakongress. 

Efter omröstningen välkomnade Byggnads ordförande Johan Lindholm Målarna till förbundet. I sitt tal betonade han att de kommer göra allt för att övergången ska bli så smidig som möjligt och att man kommer ta hänsyn till Målarnas intressen i samtliga avtal.

En öppen, transparent och respektfull process

Målarnas förbund har en lång historia, och Johan Lindholm konstaterar att övergångsprocessen i dagsläget är långt ifrån klar. Det som däremot är klart är att den kommer att ske med öppenhet, transparens och respekt, enligt Lindholm.

Kommer bli starkare tillsammans

Precis som Johan Lindholm, understryker Målarnas förbundsordförande Mikael Johansson att man kommer tillvarata målarnas och lackerarnas intressen i det sammanslagna förbundet. Han menar att svensk arbetarrörelse behöver ett starkt Byggnads och även ett starkt målarförbund.

– Tillsammans blir vi ännu starkare, slår Johansson fast.

Övergången beräknas ske under första halvåret 2024

Nu i början av december ska Målarna fatta ett beslut om exakt när övergången till Byggnads kommer gå av stapeln. Troligtvis blir det någon gång under det första halvåret 2024.