två barnmorskor hjälper kvinna att födaVårdförbundet är fortfarande fackförbundet där flest barnmorskor är medlemmar

Arbetsmarknad

Vårdförbundet rekryterade fler medlemmar än någonsin under 2019. Men på grund av att många barnmorskor ha bytt fackförbund har det totala antalet medlemmar ändå blivit färre. Nu arbetar förbundet vidare med gamla och nya satsningar för att fortsätta växa, skriver Vårdfokus.

Förra året bröt sig Barnmorskeförbundet ur sitt samarbete med Vårdförbundet. I stället är de nu en del av fackförbundet SRAT, som också organiserar barnmorskor.

Detta har lett till att nästan 1 200 barnmorskor har gått ur Vårdförbundet under våren förra året. 4 000 medlemmar i den yrkesgruppen är nu kvar i Vårdförbundet.

Vårdförbundet jobbar vidare med barnmorskors arbetsvillkor

Vårdförbundet gör flera satsningar för att fortsätta vara ett attraktivt fackförbund för barnmorskor. Till exempel arbetar de med frågor om lön, arbetstider och andra villkor, och tillsammans med nätverket av barnmorskor i förbundet jobbar de med att utveckla professionsfrågorna.

– Vi är fortfarande den största organisationen för barnmorskor. Avhoppen har avstannat och det är till och med några barnmorskor som valt att komma tillbaka, säger Sineva Ribeiro, som är ordförande för Vårdförbundet.

Hon nämner också att de behöver träffa fler barnmorskestudenter och se till att lyssna på vad de efterfrågar hos sitt fackförbund.

Färre medlemmar, men rekordmånga nya

Totalt var medlemssiffran 2019 lägre för Vårdförbundet än föregående år. Tappet av barnmorskorna är den huvudsakliga förklaringen till detta.

Trots dessa förluster slog Vårdförbundet rekord förra året när det kommer till medlemsrekryteringen. 8 000 personer gick med i förbundet, och ungefär hälften av dem var yrkesverksamma.

Vill underlätta rekryteringen av privatanställda

Medlemsrekryteringen är en högt prioriterad fråga för Vårdförbundet. Det är många medlemmar som kommer att gå i pension den närmsta tiden, och därför behöver förbundet rekrytera nya medlemmar för att kunna fortsätta sitt arbete.

Förbundet har också som mål att underlätta för privatanställda och bemanningspersonal att kunna vara aktiva som medlemmar i förbundet.