lärare med munskydd spritar av bänkar i klassrumInom skolan har antalet anmälningar om covid-tillbud ökat rejält den senaste tiden. Foto: Halfpoint/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

De senaste veckorna har Arbetsmiljöverket fått in cirka 1 500 larm om allvarliga tillbud med koppling till covid-19. Det är det högsta antalet för hela pandemin hittills, rapporterar SvD Näringsliv via TT.

Bara sedan årsskiftet har det kommit in nästan dubbelt så många covidlarm som under hela 2020. Hittills är 2021 uppe i strax under 10 000 larm.

Alla arbetsgivare kan larma till Arbetsmiljöverket

Ökningen behöver dock inte betyda att fler tillbud inträffar nu än tidigare. Det verkar som att arbetsgivare tidigare trott att bara vård- och omsorgssektorn ska anmäla covidfall. Men nu har fler arbetsgivare förstått att alla sektorer omfattas.

– Har det skett en exponering av covid-19 ska det anmälas oavsett vilken verksamhet det handlar om, säger Arbetsmiljöverkets sektionschef Ulrika Scholander.

Flest tillbud inom vård och skola

Vård och omsorg står dock fortfarande för en stor del av larmen. Men även skolväsendet har gjort många av anmälningarna den senaste tiden. Ökningar har också setts inom kollektivtrafiken, handeln och socialtjänsten.

Bland de ärenden som TT har begärt ut finns exempelvis fall där busschaufförer anses utsättas för smittorisk i kontakt med bussarnas skyddsglas. Det finns också fall där anställda inom skolan som är gravida uttryckt en oro för smitta via jobbet.

Anmäl hellre än inte för säkerhets skull

Det är svårt för arbetsgivare att veta om en anställd som blivit sjuk har smittats på arbetsplatsen eller på annat håll, fortsätter Ulrika Scholander. Om man misstänker att det kan ha skett är det därför viktigt att arbetsgivaren utreder saken.

– Men framför allt är det viktigt att arbeta med förebyggande åtgärder så att arbetstagare inte riskerar exponering av smitta i arbetet.

Hon konstaterar slutligen att det är bättre att en arbetsgivare anmäler för många gånger än för få. Det råder fortfarande en allmän smittspridning och virus går inte att se, så det är bättre att vara på den säkra sidan.