Fler mår dåligt på jobbet enligt rapport från Arbetsmiljöverket. Erna Zelmin-Ekenhem

Rapporter

Besvären som just nu ligger på topplacering när det kommer till arbetsorsakade besvär är trötthet. Arbetsmiljöverket menar att problemet gäller samtliga åldersgrupper och är ett tydligt tecken på att något behöver förändras. 

Det var under onsdagen som Arbetsmiljöverket presenterade siffrorna från undersökningen ”Arbetsorsakade besvär 2018”.  I undersökningen belyser Arbetsmiljöverket de hälsoproblem som anställda inom det svenska näringslivet har stött på under det senaste året. 

Besvären kan bero på högre arbetsbelastning

Arbetsmiljöverkets undersökning visar att totalt bland svenskt näringsliv 5 miljoner anställda mår tre av tio dåligt till följd av arbetet. 

Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är, förutom hög arbetsbelastning, otydliga krav ställda av arbetsgivaren samt påfrestande och oergonomiska arbetsställningar. 

Enligt Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, ger resultaten en viktig signal till arbetsgivarna om vad i arbetet som behöver genomgå förändringar. Arbetstagare ska inte behöva ta skada på grund av sitt arbete.

Kvinnor mår sämre i högre utsträckning

Bland kvinnor mår tre av tio dåligt på grund av arbetet medan gruppen män består av närmare fyra av tio. 

Sju av tio av de som upplever problem uppger att besvären kopplade till arbetet beror på en allt för hög arbetsbelastning. Detta är besvär som är vanligare bland kvinnor, men lika vanliga hos samtliga åldersgrupper. 

Ångest och oro drabbar främst 30–49-åringar

Undersökningen visar också att det bland åldrarna 30-49 år finns fler besvär kopplade till psykisk ohälsa. I den här åldersgruppen lider fler av ångest och oro än de i andra åldersgrupperna.  

Erna Zelmin-Ekenhem menar att besvären visar sig genom depression, ångest, oro, sömn- och koncentrationssvårigheter samt problem med minne och huvudvärk. 

Stressigast är det för lärarna

Yrkesgrupperna som enligt undersökning lider mest av besvär orsakade av arbetet är grund- och förskolelärare samt fritidspedagoger. Fyra av tio jobbar under så pass stressiga förhållanden att de lider av besvär som huvudvärk, ångest och sömnsvårigheter. 

Enligt Hans Flygare som är Lärarförbundets arbetsmiljöexpert är det siffror som man på Lärarförbundet känner till från tidigare undersökningar. Många av Lärarförbundets medlemmar har en arbetssituation som inte visar på en existerande balans mellan tillgång till resurser och ställda krav.