Byggarbetare på arbetsplats som är utrustade med säkerhetsutrustningAntalet skyddsombud på byggarbetsplatserna fördubblades under förra året. Foto: Aisyaqilumaranas/Shutterstock.com

Fackförbund

Antalet skyddsombud i Byggnads ökade under förra året med 415 representanter. Ökningen är rekordstor och i jämförelse med ett vanligt år är det dubbelt så många skriver Byggnadsarbetaren.

Antalet skyddsombud på byggarbetsplatserna har under flera år ökat men under förra året slog skyddsombuden rekord. Enligt Ulf Kvarnström som är Byggnads arbetsmiljöombudsman brukar antalet skyddsombud öka med ca 200 men under 2018 tillkom det 415 nya skyddsombud. 

Större delen av skyddsombuden finns på arbetsplatserna

I Byggnads finns det nu 3 752 skyddsombud och de allra flesta befinner sig ute på byggarbetsplatserna. På fackets avdelningar sitter 113 av de 3 752 skyddsombuden och agerar som regional skyddsombud och bevakar arbetsplatser där det saknas egna skyddsombud.

Ulf Kvarnström är glad över att antalet nya skyddsombud ökat. Det betyder att byggnads når ut på fler arbetsplatser och att det finns 830 nya ögon som har koll på säkerheten. Anledningen till att skyddsombuden ökat i antal kan bero på att det är attraktivt att vara skyddsombud och det är fler unga som vill vara det. 

Det kan också bero på att flera har reagerat över de risker och skador som finns och troligtvis finns det ett ökat intresse för arbetsmiljön. Idag är flera av skyddsombuden kvinnor. Uppgången kan också bero på att de regionala skyddsombuden arbetat med att rekrytera byggnadsarbetare att bli skyddsombud genom uppmuntran och stöttning.

Skyddsombuden ställs inför flera utmaningar

Skyddsombudens största utmaning är att de vågar ingripa om något visar sig var fel. Det är viktigt att de vågar lägga sig i och säga ifrån. Företagen i sin tur måste behandla skyddsombuden med respekt och inte straffa dem när de gör sitt arbete. 

Enligt Ulf Kvarnström är det viktigt att respektera de som tar på sig ett uppdrag som skyddsombud. Viktigast av allt är att skyddsombuden får vara med och delta i planeringen så de kan påverka alla delar av bygget och att de får gehör för de krav de ställer.