Ett vårdbiträde hjälper en äldre kvinna upp från en soffa.Oerfarna arbetare med osäkra anställningar skadar sig oftare på jobbet, visar en ny undersökning. Nu hoppas man att facket ska göra någonting åt saken. Foto: Inside Creative House/Shutterstock

Rapporter

De senaste fem åren har så mycket som 25 000 anmälningar gjorts gällande arbetsolyckor, visar statistik från Arbetsmiljöverket. Av dem drabbar ett betydande antal olyckor unga människor med tillfälliga eller osäkra anställningar, skriver Kommunalarbetaren.

Enligt en undersökning drabbar flest arbetsplatsolyckor unga med osäkra anställningar. Nu hoppas man kunna föra problemet i ljuset och se en förändring med fackets hjälp.

Tillfälliga jobb är inte hela sanningen

Under förra året gjordes 25 000 anmälningar, visar statistik från Arbetsmiljöverket. Det handlar om arbetsplatsolyckor som bland annat gjort att barnskötare, städare och bussförare blivit så skadade att de behövt sjukskriva sig.

Ofta har de drabbade individerna haft osäkra eller tillfälliga anställningar. Sådana anställningar kan bland annat vara vikariat, personer med flera deltidsjobb och timanställda individer.

Samtidigt vill biträdande lektor vid Karolinska institutet, Cecilia Orellana, påpeka att det antagligen handlar mindre om anställningsformen och mer om att det är en övervägande del personer utan erfarenhet som har just tillfälliga jobb och osäkra anställningar.

– När man är ny på jobbet kanske man inte har koll på säkerhet och utrustning, säger Cecilia Orellana.

Mörkertalet är betydande

Men trots det alarmerande antalet anmälningar av arbetsolyckor är Cecilia Orellana rädd att det finns ett stort mörkertal. Det handlar bland annat om att kvinnor oftare drar sig för att anmäla en olycka.

Man tror bland annat att det handlar om att kvinnor ofta har osäkra anställningar och att man i och med det är rädd att förlora sitt jobb.

– Om de har ett jobb som är osäkert, till exempel med en lägre inkomst eller sämre villkor, vill de inte riskera sitt arbete, förklarar Cecilia Orellana.

Förutom att kvinnor inte anmäler olyckor i samma omfattning som män menar Cecilia Orellana att det dessutom skiljer sig mycket mellan olika arbetsplatser – vissa är bättre än andra på att anmäla olyckor. 

Nu hoppas man att facket kan hjälpa till att uppmärksamma problematiken och göra skillnad.