amanda lindKultur- och demokratiminister Amanda Lind menar att allsidig lokal nyhetsförmedling är en avgörande faktor för demokratin

Arbetsmarknad

Många branscher kämpar hårt med minskad efterfrågan på grund av coronaviruset. Men när det gäller nyheter är efterfrågan större än någonsin tidigare. Därför sätter regeringen in extra resurser till mediebranschen.

I fredags presenterade regeringen och stödpartierna en budgetsatsning till mediebranschen. Medierna ska få ett permanent stöd på 200 miljoner kronor per år.

Målet är att förutsättningarna för nyhetsförmedling och lokal journalistik ska förbättras i alla delar av landet, enligt regeringens besked.

– Att det finns en allsidig nyhetsförmedling i hela landet är avgörande för demokratin. Lokaltidningarna är oumbärliga för att det demokratiska ekosystemet i hela landet ska kunna upprätthållas, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Befintliga stöd utökas med de extra pengarna

150 miljoner av pengarna fördelas som ett extra distributionsstöd. Distributionsstöd ska främja dagstidningars samverkan med varandra och stimulera spridningen av dagspressen. Även gratistidningar får ta del av dessa pengar, skriver Journalisten.

Resterande 50 miljoner blir ett stöd för geografiska områden som har svag eller rentav obefintlig journalistisk bevakning, så kallade vita fläckar.

De presstödspengar som ska betals ut för i år kommer dessutom att kunna betalas ut i förskott. Man slopar också kravet på 55 procent eget material för att tidningar ska kunna få driftstöd, liksom en returpappersförordning som har aviserats tidigare men inte anses vara hållbar för branschen.

Journalistförbundet: Stödet räcker inte

Amanda Lind påpekar att efterfrågan på nyheter är större i dag än den någonsin har varit. Hela landets befolkning är beroende av medierapporteringen för att följa vad som händer i samhället, vilket är särskilt viktigt i en kris som den vi befinner oss i.

Journalistförbundet anser dock inte att krispaketet räcker till för det ändamålet.

– Vi är besvikna. Det här är inte tillräckligt för att säkerhetsställa journalistik i hela landet, säger förbundets ordförande Ulrika Hyllert till Journalisten.

Förbundet påpekar också att de extra pengarna även måste ges till frilansande journalister. De vill också se ett stöd för tidsskrifterna i Sverige.