byggarbetare på arbetsplats håller i hjälmAntalet medlemmar i Byggnads ökar. Foto: ZoranOrcik

Fackförbund

Efter att aktivt har arbetat med att behålla medlemmarna i Byggnadsarbetareförbundet har medlemsantalet ökat. Med arbetsplatsbesök och enklare betallösningar har Byggnads ökat antalet medlemmar till 102 730 personer vilket är 583 medlemmar fler än föregående år. 

Linn Svansbo som är medlemsutvecklare på Byggnads säger att man arbetat aktivt med att få de medlemmar som vill lämna Byggnads att vara kvar genom att kontakta dem och införa enklare rutiner som fler betallösningar som till exempel Swish.

Bussturné och sänkt medlemsavgift har ökat antalet medlemmar

För att värva nya medlemmar har Byggnads genomfört flera satsningar. Bland annat har man rest runt och träffat och värvat medlemmar som inte träffar facket så ofta. I och med turnén har man ökat närvaron ute på arbetsplatserna. Under förra året gjordes över 15 000 arbetsplatsbesök, vilket är 4000 mer än tidigare år. Dessutom har man sänkt medlemsavgiften och gjort det billigare att bli medlem de första månaderna. 

Majoriteten av de som valt att gå med i Byggnads är svenskar, då det är svårt att värva utländska byggnadsarbetare. Linn Svansbo säger att infrastrukturen för att värva utländska byggnadsarbetare är inte tillräckligt bra. Dessutom finns det flera andra brister som den skriftliga informationen och att de inte vågar prata med facket.

[Ads1]

Stor tro på framtiden med stark facklig närvaro på arbetsplatserna

Linn ser positivt på medlemsutvecklingen och hon tror att antalet medlemmar kommer att öka eftersom de nu arbetar aktivt med medlemsfrågan. Det är ett hårt jobb men det går att göra mycket med ganska små verktyg för minska det antal som vill lämna och öka antalet nya medlemmar. Långsiktigt vill man bygga en stark facklig organisation på arbetsplatserna oavsett storlek på företaget.