Barnmorska undersöker gravid kvinnas mage med ultraljudVårdförbundet har över 115 000 medlemmar och fortsätter att växa. Foto: Kzenon/Shutterstock.com

Fackförbund

Antalet medlemmar i Vårdförbundet ökar för andra året i rad. Vårdförbundet har nu det högsta medlemsantalet någonsin skriver tidningen Vårdfokus.

Vårdförbundets ansträngningar att öka antalet medlemmar har lönat sig. Medlemsantalet stiger för andra året i rad och förbundet har nu över 115 000 medlemmar, vilket är det högsta medlemsantalet någonsin. 

Vårdförbundet har tidigare tappat medlemmar precis som många andra fackförbund gjort under flera år men under 2017 började antalet medlemmar öka och den positiva trenden har fortsatt. Under 2018 ökade medlemsantalet med 752 personer och Vårdförbundet hade 115 071 medlemmar när 2018 var slut. 

Ökat medlemsantal en prioritet för Vårdförbundet

Enligt Sineva Ribeiro ordförande i Vårdförbundet är man nöjd över att trenden vänt och att antalet medlemmar ökar då man ansträngt sig för att medlemsantalet ska öka. För Vårdförbundet har det varit en prioriterad fråga sedan länge att värva nya medlemmar och behålla befintliga medlemmar.

Medlemmarna i Vårdförbundet består av sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor. Barnmorskorna kan idag välja på två fackförbund då Barnmorskeförbundet idag är en en del av fackförbundet SRAT

När 2018 var slut hade antalet medlemmar som var barnmorskor minskat med 93 personer i Vårdförbundet. Att barnmorskorna har två fackförbund att välja mellan kan komma att påverka medlemsantalet i Vårdförbundet men det är för tidigt att uttala sig om det idag. 

Högt medlemsantal bygger ett starkt förbund

Enligt Sineva Ribeiro är Vårdförbundet fortfarande den organisationen som är störst för barnmorskor och givetvis hoppas man på att de ska fortsätta vara medlemmar och att Vårdförbundet ska vara deras självklara val. Förbundet gör flera aktiviteter för att öka antalet medlemmar och behålla de befintliga.

Med ett högt medlemsantal blir man som förbund starka och enligt Sineva Ribeiro är det lättare att ställa krav på arbetsgivarna inom vården är det gäller bland annat löneökningar och arbetsmiljön, som idag är ganska hemsk inom vården.

Vårdförbundet är ett av fackförbunden som ingår i TCO som hade totalt 1 409 483 medlemmar vid årsskiftet.