stressad man lutar huvudet mot handen framför laptop vid skrivbordStress och psykosocial ohälsa har ökat

Arbetsmarknad

Från högsta sjuktalen på tio år till de lägsta sjuktalen för samma period. Så har våren sett ut när samhället och arbetsplatser anpassats efter smittspridningen av covid-19. Men även om flera sjukdomar verkar minska har den psykosociala ohälsan ökat, skriver Civilekonomen.

Sjuktalen under våren har varit extrema, åt två olika håll. Först blev sjukskrivningarna många fler när covid-19 började spridas, enligt statistik från Previa. Framför allt berodde sjukskrivningarna på förkylningssymptom, och nivåerna var då högre än de någonsin har varit.

Efter det har sjuktalen i stället sjunkit, till att just nu vara det lägsta på tio år. Antalet sjukanmälda har alltså gått från decenniets högsta till decenniets lägsta på bara tio veckor.

De färre sjukanmälningarna på grund av förkylning tros bero på rekommendationerna om att hålla avstånd till andra och vara noga med handtvätt. Även sjukskrivningar på grund av magsjuka har minskat under samma period som förkylningar.

Psykosociala besvär på grund av distansarbete

Men situationen har även sina dystrare sidor. Som en följd av den stora omställningen på många arbetsplatser har fler fått psykosocial ohälsa och besvär som beror på att man rört lite på sig. Det gäller till exempel för personer som jobbar hemifrån.

Chefen för Previas Sjuk och Frisk-tjänst heter Maria Steneskog Nyman. Hon är också beteendevetenskaplig rådgivare. Hon berättar att den annorlunda arbetssituationen sätter press på chefer som arbetar på distans, vilket gör det svårare att fånga upp när någon på jobbet mår dåligt.

– Det märks inte lika tydligt för kollegor och chef när kontakten sker på distans eller när medarbetarna kanske undviker att säga till när det är ett pressat läge på arbetsplatsen.

Ökad stress bland flera yrkesgrupper

Även personal inom vård och omsorg har en ökad sjukfrånvaro med orsak av psykosociala besvär såsom oro, ångest och stress. Hög arbetsbelastning, avsaknad av rutiner och social isolering är några bidragande orsaker som samverkar, menar Maria Steneskog Nyman.

Statistik från fackförbundet Akavia visar att även deras medlemmar märker av en ökad arbetsbelastning. En tredjedel av medlemmarna anser detta, och det är fler kvinnor än män som upplever en ökad arbetsbelastning.

Joakim Rydvall, förhandlare och rådgivare på Akavia, menar att medarbetare och närmaste chef behöver ha en nära dialog om arbetsmiljön. Detta kräver en tydlig struktur för hur mötena ska ske, och att chefen är tydlig med sina förväntningar och prioriteringar.