En bild på en stressad man som arbetarST har anmält miljö- och energidepartementet för deras behandling av ett arbetsmiljöombud. Foto: Robert Kneschke/Shutterstock.com

Arbetsrätt

Ett arbetsmiljöombud anmälde miljö- och energidepartementet till Arbetsmiljöverket för den höga arbetsbelastningen. Kort därpå tilldelades arbetsmiljöombudet så pass många fler arbetsuppgifter att personen tvingades sjukskriva sig. Nu har fackförbundet ST skickat in en tillbudsanmälan, skriver Publikt.

De anställda på miljö- och energidepartementet har haft en så pass hög arbetsbelastning att arbetsmiljöombuden gjorde en anmälan till Arbetsmiljöverket förra året. Arbetsmiljöverket gjorde kort därpå en inspektion på arbetsplatsen.

Nu har Arbetsmiljöverket återigen fått en anmälan gällande arbetssituationen på miljö- och energidepartementet. Denna gången är det fackförbundet ST som skickat in en tillbudsanmälan, rapporterar tidningen Publikt.

Efter att Arbetsmiljöverket var på inspektionen har det arbetsmiljöombud som skickade in den första anmälan tvingats sjukskriva sig efter att ha tilldelats många nya arbetsuppgifter.

Cheferna ville begränsa möjligheterna att arbeta med arbetsmiljöfrågor

Arbetsmiljöombudet anser att cheferna tilldelade allt fler arbetsuppgifter för att begränsa den anställdes möjligheter att arbeta som miljöombud.

De arbetsuppgifter som tilldelats ska enligt ST:s anmälan vara utanför den anställdes kompetens och sakområde. På departementet fanns dessutom annan personal med kompetens att utföra arbetet.

– Man kan fråga sig varför ombudet fått så stora, extra arbetsuppgifter när arbetsmiljöombudet behöver ägna sig åt arbetsmiljöanmälan, säger STs sektionsordförande på miljö- och energidepartementet, Anna Forssblad, till Publikt.

[Ads1]

Personalchefen vill inte kommentera ärendet

Personalchefen på Miljö- och energidepartementet, Ann-Sofi Jupiter, ger inte några kommentarer om fallet när Publikt når henne. Hon säger att det är tråkigt när någon tvingas sjukskriva sig men att man arbetar med att förhindra det.

Arbetsmiljöproblemen på departementet har pågått under flera år. Vid ett flertal tillfällen har fackliga företrädare påtalat att arbetsbelastningen är för hög utan att någonting har hänt. Många gånger är belastningen så hög att de anställda inte får tid till pauser eller klarar av att släppa arbetet utanför arbetstid.

Arbetsmiljöverket har bokat in ett möte med miljö- och energidepartementet som kommer hållas senare i år gällande den rådande arbetsmiljön.