Högar av pengar placeras av en man på ett bord och på varje hög, som blir större och större, står en människa.Minimilönefrågan ska tas upp i EU. EU-parlamentarikern Abir Al-Sahlani vill kräva att frågan diskuteras i plenum, någonting som nu fått henne att förbereda en namninsamling. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock

Politik

Minimilönefrågan har varit ett hett ämne under lång tid, står att läsa i Arbetsvärlden. Nu vill man försöka avgöra frågan om minimilöner i sysselsättningsutskottet i EU-parlamentet utan behandling i plenum – någonting som centerpartist och Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani kraftigt motsätter sig.

Minimilönefrågan måste diskuteras i plenum, menar Europaparlamentariker och centerpartist Abir Al-Sahlani. Allt annat är inte demokratiskt hållbart. Hon anordnar nu en namninsamling med mål och övertygelse om att få fler än 71 underskrifter, någonting som skulle tvinga EU till att behandla ämnet i plenum.

Namninsamling är nästa steg

Centerpartisten och Europaparlamentarikern Abir Al-Sahlani är trött på rävspelet som pågår. Hon menar att det är socialdemokraten Anges Jongerius och kristdemokraten Dennis Radtke som handlar odemokratiskt.

– Jag är så less på dessa två. De är helt tondöva. De vägrar att lyssna på några andra, säger Abir Al-Sahlani. De vill också kringå parlamentet och inte lägga förslaget till omröstning i plenum. Det är demokratiskt ohållbart, fortsätter hon.

Nu förbereder hon en namninsamling. Planen är att namninsamlingen ska tvinga EU att behandla frågan i plenum – och inte i skymundan som läget ser ut nu. Parlamentets ståndpunkt om minimilöner måste behandlas vid ett tillfälle då alla berörda parter deltar, och inte där bara några få är med.

Vill tvinga fram behandling i plenum

Europaparlamentarikern Abir Al-Sahlanis fokus och mål är tydligt: Hon vill tvinga fram en behandling av frågan om minimilöner i plenum, det vill säga där alla berörda parter deltar. Socialdemokrat Anges Jongerius och kristdemokrat Denis Radtke vill istället att frågan ska behandlas enbart av sysselsättningsutskottet, under sammanträdet kommande torsdag.

Om 71 parlamentariker skriver under namninsamlingen får Europaparlamentarikern sin vilja igenom, och Abir Al-Sahlani är hoppfull:

– Vi lär slå den gränsen med hästlängder, säger hon.

Hon är säker på att samtliga svenska ledamöter kommer att skriva under, vilket skulle resultera i över hundra undertecknade. Lyckas hon kommer frågan att behandlas i plenum någon gång i mitten av december.