stängd MQ-butik i köpcentrum i VästeråsUppsägningar

Arbetsrätt

Modekedjan MQ Marqet sa upp flera visstids- och provanställda redan i somras, och stängde även flera av sina butiker. Nu drabbas en tredjedel av kedjans butiksanställda av hyvling. Det innebär att de får gå ner i tid och arbeta färre timmar än tidigare, skriver Handelsnytt.

Exempelvis i Eskilstuna och Västerås förlorade tolv anställda 3–10 timmar av sin arbetstid. Tre av de anställda sades även upp.

Hyvling slår hårt mot handelsanställda

Stefan Berndtsson är ombudsman för fackförbundet Handels i Västerås. Han berättar att de som jobbar inom handeln drabbas hårt av hyvling.

– Många har redan få timmar och svårt att leva på sin lön. Hyvlingen gör det ännu värre och är tyvärr vanligt förekommande i dag.

Hyvling är fullt lagligt, men Handels har länge varit emot det. I stället tycker facket att man ska utgå från las, så att de som varit anställda kortast tid sägs upp och resten av personalen behåller sina timmar.

Förhandlingar ledde inte till överenskommelse

Handels förhandlade med MQ Marqet om hyvlingen, men parterna lyckades inte komma överens. Enligt Stefan Berndtsson fanns ingen vilja hos arbetsgivaren att hitta andra sätt att spara pengar på.

Kollektivavtalet lämnar dock inte de anställda helt utan skydd. De som förlorat timmar får en omställningstid, och arbetstiden sänks inte förrän den tiden har passerat. Den fungerar alltså som ett slags uppsägningstid.

MQ Marqet: Korttidspermittering skulle inte ha löst vårt problem

Pandemin har tvingat MQ Marqet till den här lösningen. Det säger modekedjans HR-chef Susanna Vilcek till Handelsnytt. Det har varit tufft ekonomiskt sett, och kedjan har behövt optimera de anställdas timmar.

Enligt Susanna Vilcek har kedjan övervägt korttidspermittering som alternativ. Men det gav inte den effekten som företaget behövde.

– I stället för få tjänster på många timmar behöver vi ha fler tjänster på färre timmar för att exempelvis kunna täcka upp när någon är sjuk.

Hon tillägger att MQ Marqet hoppas kunna utöka de anställdas arbetstid igen när pandemin väl är över.