skyltfönster med klädhängare på en av Myrornas butikerSecond hand-kedjan Myrorna planerar att hyvla personalens arbetstider

Arbetsrätt

Myrorna planerar att hyvla arbetstiden för sina anställda. I Stockholm kommer personalen att behöva gå ner till 50 procents arbetstid, skriver Handelsnytt. Såväl anställda som fackförbundet Handels tycker att prioriteringen är underlig för en kedja som driver socialt arbete.

Myrorna är den största second hand-kedjan i Sverige. Pengarna som butikerna får in går till socialt arbete, men i övrigt drivs Myrorna som ett vanligt bolag. Även om försäljningen har ökat de senaste åren har det varit svårt för Myrorna att få balans i sin budget.

För att hantera detta planerar ledningen nu en större omorganisering, där personalens arbetstid ska skäras ner. Omorganiseringen kommer inte att ta någon hänsyn till hur länge varje anställd har jobbat för kedjan. En sådan nedskärning brukar kallas för hyvling.

Anställda tvingas gå ner till 50 procent arbetstid

Det var i våras som personalen informerades om nedskärningarna, och just nu pågår förhandlingar med facket. Omorganiseringen kommer först att göras i Stockholm och Östergötland. Men senare är det tänkt att det ska omfatta hela landets verksamheter.

I Stockholm vill Myrorna skära ner all personals arbetstid till 50 procent, vilket berör cirka 75 personer. Undantaget är butikschefer och biträdande butikschefer, som ska stanna kvar på heltidstjänst. Man vill även tillföra en tjänst som säljledare, som kommer att ligga på 75 procent.

I Östergötland är det cirka tio anställda i två butiker som berörs av omorganiseringen. Dock är det ännu oklart om någon särskild turordning kommer att gälla eller om nedskärningen kommer att ske slumpmässigt.

Anställda känner sig bortprioriterade

Anställda på Myrorna är mycket besvikna över kedjans tillvägagångssätt. En anställd i Stockholm som Handelsnytt har pratat med menar att personalen behandlas som schackpjäser, när ingen kan få möjlighet arbeta mer än halvtid.

– Det är meningen att vi ska hjälpa, nu är det vi som kommer att bli fattiga.

Anställda vittnar också om att Myrorna länge har prioriterat fel. Enligt en anställd har sorteringen länge varit underbemannade, vilket leder till fel prissättning och att gåvor slängs bort. Men i stället för att förbättra denna kärnverksamhet har man satsat på att anställa personal shoppers och lansera pop-upbutiker på Stureplan, menar den anställde.

Handels ordnar möten med medlemmarna

Handels ombudsman Mathias Pettersson berättar att de har ordnat två möten för medlemmar i Stockholm. Den fråga som ofta återkommer är hur Myrorna resonerar när de gör på detta sätt och väljer avkastningsmålen framför personalen. Det är särskilt underligt med tanke på den typen av verksamhet som kedjan driver, menar Mathias Pettersson.

Sammanlagt har Myrornas butiker 370 anställda i 30 butiker landet över. Det finns också ett stort antal personer som gör arbetspraktik och samhällstjänst i kedjans butiker.