gravid kvinna på kontor med en man vid skrivbordet i bakgrundenDiskrimineringsombudsmannen menar att graviditeten är den tydliga orsaken till att kvinnans anställningserbjudande drogs tillbaka. Foto: LightField Studios/Shutterstock.com

Tvister

En gravid kvinna nekades en tjänst som hon blivit erbjuden när hon berättade att hon var gravid. Den ideella organisationen som skötte rekryteringen stäms nu av Diskrimineringsombudsmannen som vill att de betalar ersättning till kvinnan, skriver tidningen Kollega.

En kvinna som blivit erbjuden och tackat ja till en tjänst hos en ideell organisation blev nekad tjänsten när hon berättade att hon var gravid. Detta trots att hon varit tydlig med att vilja hitta en deltidslösning och platsannonsen för tjänsten öppnade för detta.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har nu tagit ärendet till Arbetsdomstolen. Deras krav är att den ideella organisationen ska betala diskrimineringsersättning på 70 000 kronor till kvinnan.

Kvinnan ville arbeta deltid under föräldraledigheten

Ärendet gäller en tjänst på en ideell organisation inom hälso- och sjukvårdsutveckling. Tjänsten var en tidsbegränsad anställning som skulle pågå ett år, i första hand på heltid. Men under specifika omständigheter kunde deltid komma ifråga, framgick i annonsen.

Efter intervjuerna fick kvinnan erbjudande om tjänsten, och hon tackade ja. I samband med att hon lämnade löneanspråk berättade hon för arbetsgivaren att hon nyligen fått veta att hon var gravid, men ville arbeta deltid under tiden som hon var föräldraledig.

Men vid det beskedet drog organisationen tillbaka anställningserbjudandet. Detta med hänvisning till att de behövde någon som kunde arbeta heltid. Arbetsgivaren uppgav också att det var kvinnans löneanspråk som låg till grund för beslutet.

Nekandet har klar koppling till graviditeten, enligt DO

Men DO menar att det finns bevis för att det i själva verket var graviditeten som var orsaken till att anställningen drogs tillbaka.

– Det här är ett missgynnande som har en klar koppling till graviditet, och det är därför fråga om könsdiskriminering, säger DO:s processförare Julia DeMarinis Giddings.

Missgynnanden av det här slaget beror ofta på att arbetsgivaren antar att den arbetssökande kommer att vara föräldraledig, fortsätter Julia DeMarinis Giddings. Men i detta fall hade kvinnan varit villig att hitta en lösning som stämde med vad som hade stått i platsannonsen.

Det är nu Arbetsdomstolen som kommer att avgöra om situationen räknas som diskriminering, skriver DO i ett pressmeddelande.