Elektriker arbetar i ett elskåp.Flera tidigare anställda på Assemblin El Solna nekas trygghetsförsäkring på grund av tvist med företaget. Bristerna i TSL-försäkringen gör att arbetstagare blir dubbelt bestraffade om tvist uppstår vid uppsägning. Foto: V productions/Shutterstock.com

Tvister

Förhandlingar har lett till att flera elektriker inte fått ut sin trygghetsförsäkring, TSL. De uppsagda har nekats stöd på grund av tvisten med elbolaget Assemblin El Solna. Så länge som förhandlingarna pågår aktiveras inte försäkringen, rapporterar tidningen Elektrikern.

Under våren 2020 började varselkaoset på Assemblin El Solna. Omkring 90 elektriker har sagts upp under det senaste året. En av dem var Johnny Ekdahl som började arbeta hos Assemblin El Solna november 2012. Johnny fick besked om sin uppsägning i november. Allt sköttes över telefon, men någon skriftlig uppsägning fick han aldrig. 

TSL-försäkringen aktiveras inte så länge förhandlingar pågår

Nu har det gått åtta månader sedan Johnny sades upp från sin tjänst hos Assemblin. Förhandlingarna pågår fortfarande för cirka 30 av de 90 som sades upp under hösten 2020. Det har lett till komplikationer för de uppsagda.

Den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist har rätt till trygghetsförsäkringen TSL. Försäkringen ska ge stöd och hjälp till ny anställning. Men eftersom förhandlingarna fortfarande pågår aktiveras inte försäkringen. 

Till tidningen Elektrikern säger Johnny att även de som är uppsagda men inte berörs av förhandlingarna inte får någon hjälp av TSL så länge som förhandlingarna pågår. Det är orimligt att de som inte berörs ska vänta på att få hjälp.

De som inte längre berörs har fått möjlighet till hjälp

Nu har ändå de som blivit uppsagda på Assemblin El Solna och som inte berörs av förhandlingarna fått möjlighet till hjälp av TSL. Men det är fortfarande omkring 30 personer som inte får ta del av försäkringen där förhandlingar fortfarande pågår gällande att de blev uppsagda på felaktigt sätt.

Enligt Fredrik Lundahl, Elektrikernas ombudsman som skött förhandlingarna med Assemblin, kan man sammanfatta det kortfattat med att så länge som man driver en las-tvist mot företaget som man blivit uppsagd från på grund av arbetsbrist aktiveras inte TSL. TSL aktiveras först när tvisten är löst. 

Brister i TSL-försäkringen

Det finns brister i TSL-försäkringen som hindrar medlemmar från att få den hjälp de har rätt till om de driver ärende mot arbetsgivare. Som arbetstagare blir man då dubbelt bestraffad. Först blir man av med sitt arbete och om det uppstår en tvist så får man inte någon hjälp av TSL.