Fyra glada kvinnor sitter vid ett bord och arbetar tillsammans på en laptop.Allt fler utrikesfödda kvinnor med kortare skolgång och få tidigare anställningar får hjälp med att hitta arbete tack vare att man arbetar utifrån en ny metod på Arbetsförmedlingen. Foto: Monkey Business Images/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Ett nytt arbetssätt ska öppna dörrarna för personer som har ett tunnare CV med kortare skolgång och färre anställningar. Projektet Jämställd etablering lyfter fram kompetenser hos de sökande som inte syns i deras CV, något som lett till att 30 procent fler utrikesfödda kvinnor har fått arbete tack vare den nya matchningsmetoden, skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

I dag är det svårt att få arbete för den som har få eller inga formella meriter. Enligt statistiken är det främst utrikesfödda kvinnor som har svårt att få arbete på grund av att de saknar dokumenterad avslutad skolgång eller saknar tidigare anställningar. Det gör att de hamnar under Arbetsförmedlingens radar i matchningen mot arbete.

Informell kompetens – viktig för arbetsgivaren

Det är svårare att fånga arbetsgivarens intresse för någon som saknar dokumenterad erfarenhet. Men genom att visa vilken informell kompetens en person har kan arbetsgivaren hitta rätt person.

I projektet Jämställd etablering kartläggs varje deltagares motivation, deras kompetenser och egenskaper. Även arbetsgivarens behov av kompetens inventeras och matchas med personer inom projektet som senare möjliggör ett möte.

Viktigt för självkänslan att arbeta och stå på egna ben

Enligt projektägare Eva Lindh-Pernheim, regionchef inom Arbetsförmedlingen, är det viktigt för självkänslan att arbeta och fylla en funktion och att kunna stå på egna ben. Medel från Europeiska socialfonden har gjort att man har kunna pröva metoden ”Matchning från dag ett”.

Det nationella forskningsprojektet som har pågått i två år visar att man på många orter i landet har kunna hjälpa denna målgrupp att få arbete.

Projektet har lett till att 10 procentenheter fler av de utrikesfödda kvinnorna har fått arbete. I den första delrapporten från projektet finns det även tydliga bevis på att man har kunnat genomföra Jämställd etablering utan ökade kostnader. Arbetsförmedlingen ser stora möjligheter att utöka arbetsmetoden och att lägga till den i sin verksamhet.