Närbild på person som står på stege vid staket.Fastighetsservice är en av branscherna som drabbades hårdast av arbetsolyckor förra året, enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Foto: Komsan Loonprom/Shutterstock.com

Rapporter

Arbetsmiljöverkets senaste statistikrapport om anmälda arbetsolyckor och arbetsskador visar att fastighetsskötare, sanerare och städare var mer drabbade än genomsnittet förra året. Enligt Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket, finns det definitivt saker att jobba med gällande riskbedömningarna. Det skriver Fastighetsfolket.

Rapporten om anmälda arbetsolyckor och arbetsskador som Arbetsmiljöverket sammanställer varje år baseras på anmälningar som kommit in till Försäkringskassan. Och i tabellen över anmälda arbetsolyckor för 2022 finns det vissa yrken som sticker ut, till exempel inom fastighetsservice.

Statistiken visar att 10,9 per 1 000 sysselsatta män inom fastighetsservicebranschen anmälde en arbetsolycka förra året. Det kan jämföras med genomsnittet för alla branscher som landade på 7,7. Arbetsmiljöverkets enhetschef för statistik och analys, Ann Ponton Klevestedt, konstaterar att risken för arbetsolyckor helt klart är lite högre inom fastighetsskötsel, sett till andelen anmälningar per 1 000 sysselsatta män.

Fallolyckor vanligast

Ann Ponton Klevestedt berättar att fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan just inom fastighetsbranschen. Antingen från hög höjd uppe på en stege, eller att man har halkat eller trampat fel.

Enligt Ann Ponton Klevestedt finns det definitivt utrymme för förbättringar gällande riskbedömningar om man ska kunna minska den här typen av arbetsolyckor inom fastighetsområdet.

Behövs kontinuerligt arbete

Den närmsta chefen ska tillsammans med dem som arbetar på arbetsplatserna göra systematiska riskbedömningar. Ann Ponton Klevestedt betonar att detta ska göras kontinuerligt, och att det egentligen inte finns några genvägar.

Totalt 35 400 personer anmälde arbetsolyckor 2022

Under förra året anmälde totalt 35 400 personer att de hade råkat ut för arbetsolyckor som resulterade i sjukfrånvaro. Fastighetsservicebranschen stod för 1 045 av dessa, 548 anmälningar från män och 497 från kvinnor. En av arbetsolyckorna hade dödlig utgång.

Enligt rapporten kom dock allra flest anmälningar om arbetsolyckor från transport- och magasineringsbranschen.