Kvinna sitter i säng med en kopp the.Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över reglerna för karensavdraget och sjuklönen. Foto: eldar nurkovic/Shutterstock.com

Nya regler

I torsdags meddelade regeringen att de tillsätter en utredning om karensavdraget och sjuklönen. Man har utsett professor Ann-Zofie Duvander till särskild utredare, och hon kommer bland annat att se över hur man kan göra reglerna mer rättvisa för alla – oavsett kön, yrke och ställning på arbetsmarknaden. Det skriver Socialdepartementet i ett pressmeddelande.

Nu har regeringen beslutat att reglerna gällande karensavdraget och sjuklönen måste utredas vidare. Det meddelade socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi under en pressträff i torsdags. Man vill se över regelverket för karensen för att inkomstbortfall under sjukdom ska kunna bäras på ett mer solidariskt sätt och att de faktiskt ska motverka riskerna för sjuknärvaro.

– Den ekonomiska tryggheten vid sjukdom ska stärkas. Det finns goda skäl att se över dagens regelverk för karensavdraget, konstaterade Ardalan Shekarabi i sitt uttalande till pressen.

Professor Ann-Zofie Duvander har utsetts till utredare

Regeringen har utsett professorn Ann-Zofie Duvander till särskild utredare av reglerna för karensavdraget och sjuklönen. Hon kommer till exempel att analysera fördelningseffekterna och de hälsoekonomiska konsekvenserna av karensavdraget, men även vad de tillfälliga reglerna som tillämpats under pandemin har haft för effekter.

Reglerna om karens för behovsanställda, egenföretagare, arbetslösa inom arbetslöshetsförsäkringen och föräldralediga kommer också att analyseras.

Ska se över eventuella regelskillnader mellan länderna i Norden

I utredningen kommer man även att se över hur karensreglerna och relaterade regler skiljer sig mellan länderna i Norden och hur eventuella skillnader kan kopplas samman med sjukfrånvaron.

Kommer analysera reglerna för sjuklön och arbetsgivarnas sjuklöneansvar

Sist men inte minst ska utredaren som sagt även analysera reglerna gällande sjuklön. Här kommer man även att se över arbetsgivarnas sjuklöneansvar och lägga särskilt stor vikt vid incitamenten till att förebygga och minska sjukfrånvaron bland de anställda.