kvinna med visir och munskyddNu rekommenderar Folkhälsomyndigheten både munskydd och visir i kontakt med brukare som har eller misstänks ha covid-19. Foto: S-FTW/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Folkhälsomyndigheten har ändrat ståndpunkt angående munskydd inom äldreomsorgen. Tidigare räckte det med visir om inte arbetsgivaren själv bedömde att munskydd behövs. Men nu inför Folkhälsomyndigheten nationella riktlinjer om att även munskydd ska användas, skriver Kommunalarbetaren.

En stor fråga inom äldreomsorgen har varit om personalen ska använda munskydd i kontakt med patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19.

Till en början menade Folkhälsomyndigheten att visir räckte till. Men Arbetsmiljöverket har å sin sida krävt munskydd på arbetsplatser där skyddsombud har lagt skyddsstopp. Då uppdaterade Folkhälsomyndigheten rekommendationerna till att en riskbedömning lokalt ska avgöra om munskydd behöver användas utöver visir.

Arbetsmiljöverket har krävt munskydd hela tiden

Men arbetsgivare och skyddsombud har ändå inte alltid kommit överens om saken, och Arbetsmiljöverket har krävt munskydd i de fall då skyddsombud har kontaktat dem om saken. Deras syn har alltid varit att virus kan ta sig in genom visiret och att munskydd därför också behövs.

Folkhälsomyndigheten konstaterar nu att riskbedömningar inte har fungerat på alla håll, särskilt inte i små verksamheter. Därför rekommenderar de nu att använda både visir och munskydd vid kontakt med någon som misstänks eller har bekräftats vara smittad.

Behövs riktlinjer som gäller nationellt

Statsepidemiolog Anders Tegnell påpekar att de ändrade rekommendationerna inte beror på att kunskapsläget har förändrats, utan syftar till att det ska vara konsekvent över hela landet.

– Vi tycker att det är rätt bra om man gör ungefär likadant, så har vi ändå landat på att ska man jobba med vård och omsorg vid misstänkt eller bekräftad covid-19 så är kombinationen munskydd och visir den rimliga att ha.

Anders Tegnell understryker också att de riskbedömningarna måste fortsätta att göras lokalt, och att det hör till arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. De tydligare riktlinjerna är tänkta att underlätta riskbedömningarna lokalt, inte att ersätta dem.