Person pekar mot symboler , enligt konceptet arbetsrätt.I och med årsskiftet infördes flera nya lagar och regler som påverkar arbetslivet. Visselblåsarlagen har exempelvis skärpts, inkomsttaket för SGI höjts och du kan nu få studiemedel fram till din 60-årsdag. Foto: MyCreative/Shutterstock.com

Lagar

Inför årsskiftet 2021/2022 infördes flera nya lagar som påverkar dig i ditt arbetsliv, och Sekotidningen har listat några av dem.

När vi nu har äntrat år 2022 finns det ett par nya lagar för arbetslivet att hålla reda på. Vissa är befintliga lagar som har skärpts, medan andra är helt nya eller tillfälliga åtgärder som ska mildra effekterna av pandemin. Sekotidningen har listat några av de nya lagarna, så häng med så går vi igenom de viktigaste detaljerna.

Visselblåsarlagen har skärpts

Visselblåsarlagen har redan tidigare skyddat anställda som larmar om missförhållanden på jobbet, men sedan den 17 december 2021 är det lite skarpare regler som gäller. Nu krävs det inte att händelsen ska kunna ge fängelse för att ge en anställd rätt att larma. Missförhållandet ska ha allmänintresse, vilket till exempel kan handla om offentliga upphandlingar, folkhälsa och miljöskydd. Anmälaren, det vill säga visselblåsaren, behöver inte avslöja sin identitet och ska skyddas från bestraffningar.

Karensen sänks från sex till två dagar under pandemin

Tidigare har du som blivit arbetslös fått vara utan a-kassa de första sex dagarna, men nu under pandemin har karensen sänkts till två dagar. Lagen gäller fram till den 1 januari 2023.

Långtidsarbetslösa över 55 år får rätt till längre period med nystartsjobb

Nu ska långtidsarbetslösa över 55 år få gå på nystartsjobb under en längre period än andra. Personer över 55 får anställas med stöd under dubbelt så lång tid som hen varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Den längsta tiden med stöd ligger nu på 48 månader i stället för 24 månader.

SGI höjs till tio gånger prisbasbelopppet

Inkomsttaket för SGI, sjukpenninggrundande inkomst, höjs nu från åtta till tio gånger prisbasbeloppet, vilket för personer med en månadslön på över 31 700 i snitt innebär högre sjukpenning än tidigare. Personer som har det lägsta garanterade beloppet i sjukersättning eller aktivitetsersättning får höjd ersättning. 

Personer med långtids-covid behöver inte leta nytt jobb efter 180 dagar

Har du drabbats av corona och inte är tillräckligt frisk för att gå tillbaka till ditt arbete efter 180 dagar ska du ändå inte behöva leta på hela arbetsmarknaden för att få ett nytt jobb. Det gäller om det finns goda förutsättningar att kunna gå tillbaka till arbetet efter avslutad vård och rehabilitering.

Studera med studiemedel fram till 60 år

Åldersgränsen för studielån och bidrag, för dig som alltså studerar på till exempel högskola och universitet, höjs från 56 till 60 år, även om summan trappas ner varje år från 51 års ålder.