Porträttbild Susanna Gideonsson ordförande LOLas-utredningen sågas av LO och övriga fackliga organisationer. LO:s ordförande Susanna Gideonsson menar att anställningstryggheten försvinner helt med det nya förslaget. Foto: Joacim Schwartz/LO

Arbetsrätt

LO sade ifrån till det nya las-förslaget. Dessutom varnar professorn Birgitta Nyström för en ökad ovilja att teckna kollektivavtal bland företagen, skriver Hotellrevyn.

Tiden för de 57 remissinstanserna att framföra sina åsikter om den nya lagen om anställningsskydd gick ut i måndags. LO och de andra fackliga organisationerna har sågat det nya förslaget helt. 

Las-kritiker vill reformera lagen om anställningsskydd

Las-kritiker tycker att dagens lag om anställningsskydd är föråldrad och inte passar in i arbetslivet i dag. Den utredning som tillsatts, den så kallade Toijer-utredningen, hade för avsikt att modernisera arbetsrätten. I Toijer-utredningen finns förslag som ska underlätta för arbetsgivaren att säga upp personal lättare och billigare men det finns även förslag som ska leda till ökad kompetensutveckling för anställda.

Flera av remissinstanserna opponerar sig mot biten om kompetensutveckling eftersom det anses vara svårt att lagstifta om. Dessutom framgår det inte helt klart och tydligt vad arbetsgivaren har för skyldigheter.

Lättnader för arbetsgivaren

LO och de andra fackliga organisationerna anser att balansen mellan arbetsgivare och arbetstagare rubbas. Enligt Konjunkturinstitutet flyttas den ekonomiska risken från arbetsgivare till arbetstagare.

När det gäller mindre arbetsgivare föreslår utredningen flera lättnader när det gäller lagen om anställningsskydd och sist in först ut. Enligt Susanna Gideonsson, LO:s ordförande, försvinner anställningstryggheten helt med det nya förslaget. Hon liknar förslaget med att man blir provanställd på livstid. 

Lagen bör utredas som helhet

Enligt Birgitta Nyström, professor i juridik vid Lunds universitet saknar förslagen balans. Hon anser att man bör utreda lagen som helhet och inte titta på specifika delar, då blir det en obalans. 

Vidare varnar Birgitta Nyström för att regler som att undanta fem anställda när det gäller turordningen sist in först ut även kan leda till att viljan hos arbetsgivare att skriva kollektivavtal minskar. 

Dagens turordningslista kan lösas genom en avtalsturlista

Enlig Birgitta Nyström finns det en poäng med dagens turordning och att det går att lösa av arbetsgivaren själv med kollektivavtal. I de fall man vill undanta turordningen kan man skriva en avtalsturslista där den som förlorar sitt arbete utan att arbetsgivaren följt turordningen kompenseras ekonomiskt.

Arbetsgivare som vill ha en avtalsturslista som inte följer senioritetsprincipen har oftast en anledning. Men om man tar bort turordningen och låter arbetsgivare undanta fem personer minskar anledningen till att ha ett kollektivavtal.