anställd packar tillhörigheter från kontor i kartongUnder 2022 blir det lättare för fler företag att göra undantag från turodningsreglerna i las

Nya regler

På fredag lämnar den statliga utredningen om arbetsrätten sina förslag på ändringar i las till regeringen. Datumet för införandet skjuts upp, men förslagen innebär omfattande förändringar för reglerna om uppsägning och turordning, enligt Arbetet.

Ändringarna i lagen om anställningsskydd (las) var från början planerade att införas under nästa år, men föreslås nu träda i kraft först 2022. Detta för att facken och arbetsgivare ska få mer tid att sätta sig in i förslagen och förhandla fram egna förslag om anställningsskyddet och omställningsfrågan.

Arbetsgivarna ser negativt på att genomförandet skjuts upp. Coronakrisen innebär flera risker för företag som vill anställa personal, och snabba lagändringar skulle kunna bidra till att underlätta detta.

Det uppskjutna datumet kan också vara politiskt känsligt, eftersom det infaller två månader före riksdagsvalet 2022.

Ökade möjligheter att göra undantag från turordningen

Den främsta uppgiften för utredningen är att föreslå utökade undantag från turordningsreglerna. På så sätt ska arbetsgivare få lättare att behålla nyckelpersoner i verksamheten när de måste säga upp på grund av arbetsbrist.

Utredningen verkar föreslå att fem anställda ska kunna undantas, oavsett hur stora företagen är. Det måste sedan ha gått tre månader innan nästa arbetsbrist för att fler undantag ska få göras.

Med gällande regler får bara företag med högst tio anställda göra undantag, och bara upp till två personer. Detta menar företagen har hindrat dem från att växa, eftersom de tvekar inför att anställa fler än tio personer.

Kostnaderna för uppsägning ska minska för mindre företag

Utredningen ska också minska kostnaderna för uppsägningar av personliga skäl, då den som blivit uppsagd kräver att uppsägningen ogiltigförklaras. I dag kan anställningen då fortlöpa i över ett år medan tvisten pågår, och arbetsgivaren får inga pengar tillbaka om uppsägningen visar sig ha varit riktig.

Utredningen vill att uppsägningar inte ska kunna ogiltigförklaras om företaget har mindre än 15 anställda. I det fallet gäller då bara den vanliga uppsägningstiden.

Förslag om kompetensutveckling och snabbare rätt till återanställning

En annan uppgift för utredningen har varit att stärka arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling. Förslaget är att lägga till en helt ny paragraf om detta i lagen.

Utredningen föreslår också att visstidsanställda ska få snabbare rätt till återanställning, för att trygghetsskillnaderna mellan fast och tillfällig anställning ska minska.