Närbild på en person som skriver på avtal, ljussken i bakgrunden.Seko och Almega har enats om ett nytt avtal för anställda inom post- och flygbranschen. Foto: Kasin/Shutterstock.com

Avtal

Seko har tecknat ett nytt kollektivavtal med Almega, vilket bland annat ger förbundets medlemmar som arbetar inom post och flyg löneökningar på 4,1 procent i år och 3,1 procent nästa år. Arbetsgivarsidan gick däremot inte med på förbundets krav om semesterväxling. Det rapporterar Sekotidningen.

Sekos medlemmar som är anställda i post- och flygbranschen, till exempel på Postnord, Swedavia, Menzies och Citymail, får en löneökning på 4,1 procent i år och 3,1 procent 2024. Detta blev klart under avtalsförhandlingarna mellan Seko och arbetsgivarorganisationen Almega. Det nya kollektivavtalet omfattar cirka 15 000 av förbundets medlemmar.

Lägstalönerna höjs, men inga större ändringar i arbetsvillkoren

Det nya avtalet ger även en höjning av lägstalönerna, men när det gäller arbetsvillkoren kommer det inte ske några större förändringar. Ändringar i villkoren kan i stället införas i lokala kollektivavtal.

Värt att nämna är att alla inte är garanterade att få höjd lön. Man lägger nämligen löneökningarna i en gemensam pott, och sedan bestämmer man lokalt hur stor löneökningen blir för olika medarbetare.

Almega gick inte med på semesterväxling

Ett av Sekos krav under förhandlingarna var att införa semesterväxling för alla medlemmar som omfattas av avtalet där de anställda skulle få byta semestertillägg mot extra semester.

Förbundet fick dock inte igenom kravet. Almega gick inte heller med på Sekos krav om att införa ett arbetsmiljöavtal. 

Seko lyckades behålla flexpension

Seko sa å sin sida nej till Almegas önskan om att införa möjligheten att kunna avsluta tidsbegränsade anställningar i förtid. Förbundet lyckades även behålla flexpensionen för anställda mellan 18 och 24 år.