handels förbundsordförande linda palmetzhoferHandels förbundsordförande Linda Palmetzhofer är nöjd med avtalet som man nu tecknat med Svensk Handel. Foto: Pressbild av Pernille Tofte

Avtal

Under torsdagen stod det klart att strejken inom handeln är avblåst. LO-facket Handels och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel lyckades nå en överenskommelse och har nu tecknat ett avtal som ligger i linje med de andra avtalen på arbetsmarknaden. Det skriver Dagens Nyheter.

Förra veckan gick Handels ut med varsel om strejk, efter oenigheter med Svensk Handel gällande det nya kollektivavtalet. Förhandlingarna ska enligt uppgift ha strandat på grund av parternas skilda meningar om löneökningar och låglönesatsningar. Nu har man dock enats om ett avtal som följer industrins, som utgår från riktmärket 5,4 procent på 29 månader. Inom märket ryms även en låglönesatsning, där avtalet ger högre procentuell höjning på lägstalönerna i jämförelse med övriga löner. Strejken är därmed avblåst.

– Det viktigaste för oss var att få ett avtal i nivå med de som tidigare tecknats på arbetsmarknaden och att det finns en låglönesatsning, säger Linda Palmetzhofer, Handels förbundsordförande, till Dagens Nyheter.

Låglönesatsningen i siffror

Låglönesatsningen i det nya avtalet innebär att heltidsanställda med en lön på 25 000 kronor i månaden får 0,5 procent högre löneökning än genomsnittet. För en vuxen som är ny i branschen ger satsningen en löneökning på totalt 5,5 procent.

För en anställd som är ny i branschen och har en lägstalön på 21 814 kronor i månaden ger låglönesatsningen 1,2 procent högre löneökning.

Lönerna för heltidsanställda höjs med totalt 1 354 kronor

Avtalet gäller från den 1 november till den 31 mars 2023, men kan avslutas under det sista året. För heltidsanställda kommer lönerna öka med totalt 1 354 kronor fram till den 31 mars 2022. Fördelningen är 774 kronor från den 1 november 2020, och 580 kronor från den 1 april 2022. Värt att nämna är även att minimilönerna kommer höjas med 90 procent av dessa belopp.

Frågan om visstidsanställningar fortfarande olöst

Alla frågor har man dock inte lyckats reda ut. Parterna måste nu fortsätta diskussionerna om visstidsanställningar –  en punkt i avtalet där åsikterna fortfarande skiljer sig. Handels har inte riktigt fått igenom sina krav om fler tryggare anställningar, men menar att man nu ändå tagit ett gemensamt steg i rätt riktning.