kvinnlig chef mellan argumenterande kollegor masserar sina tinningarFramför allt bland kvinnliga chefer ökar antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Allt fler chefer blir långvarigt sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Utvecklingen är densamma hos både kvinnliga och manliga chefer. Unionens medlemstidning Kollega skriver att chefers frånvarodagar har ökat med hela 570 procent på sex år.

Frånvaro på grund av psykisk ohälsa har ökat bland chefer i Sverige. Det visar en kartläggning som Previa har gjort. Jämfört med år 2014 är antalet frånvarodagar av denna orsak 570 procent större i dag.

Det är kvinnliga chefer som drabbas hårdast av detta. Men även bland männen ökar antalet sjukskrivningar av psykosociala orsaker.

Arbetslivets stress är orsaken till ohälsan

Det som framför allt ligger bakom sjukskrivningarna är hög arbetsbelastning och långvarig stress på grund av krav och förväntningar. Administration är också något som tar mycket av chefernas energi och tid, som de snarare hade behövt lägga på sina medarbetare och verksamhetsutveckling.

Lena-Karin Allinger är organisationskonsult på Previa. Hon menar att det i dag finns en allt mer utsuddad gräns mellan arbetslivet och privatlivet, och tempot i arbetslivet är högt. Digitaliseringen gör att det är möjligt att alltid vara tillgänglig, och särskilt chefer har en tendens att jobba mer gränslöst än andra yrkesgrupper.

– Det får konsekvensen att allt fler drabbas av psykisk ohälsa. Men digitaliseringen är inget problem i sig, det är hur vi hanterar den, säger Lena-Karin Allinger till Kollega.

Långtidssjukskrivning är vanligt hos chefer

Previas rapport visar också på fortsatt ökande långtidssjukskrivningar. Även här är det kvinnorna som drabbas mest, även om utvecklingen har bromsat in något under 2019 jämfört med tidigare år.

Lena-Karin Allinger påpekar att kvinnliga chefer ofta ansvarar för stora grupper av medarbetare. Insikten att det inte finns förutsättningar att vara ledare för 50 medarbetare samtidigt kan bidra till en hopplöshetskänsla, och därmed ohälsa.

Chefer sjukskriver sig sällan för små problem

Däremot har korttidsfrånvaron hos chefer minskat. Men Previas analytiker Lennart Sohlberg varnar dock för att tolka detta som positivt, utan pekar på att chefer tenderar att inte sjukskriva sig för mer tillfälliga sjukdomar.

– Chefer sjukskriver sig i betydligt mindre utsträckning än övrig personal, vilket är ett riskbeteende.