sjuksköterskor och läkare går genom sjukhuskorridorAtt bemanna en avdelning med fler sjuksköterskor än själva vården kräver gör personalens arbetssituation betydligt säkrare

Arbetsmarknad

Brittiska forskare har visat att högre bemanning av sjuksköterskor ökar personalsäkerheten på psykiatriska avdelningar. Enligt tidningen Nursing Times kan fler sjuksköterskor än vad vården kräver vara lösningen på att få sjuksköterskor att orka stanna kvar på jobbet, skriver Vårdfokus.

Att antalet sjuksköterskor påverkar patientsäkerheten har länge varit ett faktum. Men en brittisk studie visar nu att även säkerheten för personalen själva är högt beroende av antalet sjuksköterskor.

I en studie från Birmingham City University studerade forskare data från Storbritanniens nationella psykiatrivård. Datan sträckte sig över tre års tid, och resultatet av undersökningen presenterades förra veckan i London vid en patientsäkerhetskonferens.

Risker vid nattskift minskade med högre bemanning

Forskarna såg ett samband mellan högre antal sjuksköterskor på psykiatriavdelningar och minskat antal tillfällen då personal blev utsatta för trakasserier och aggressiva utspel.

Störst risk för incidenter fanns vid skift med låg bemanning, såsom nattetid. Dessa risker motverkades av att man bemannade passen med fler sjuksköterskor än vad som krävdes rent kliniskt.

Det handlar dock inte bara om antalet människor, enligt forskarna, utan för att uppnå resultat behöver det vara just sjuksköterskor med sin utmärkande utbildning och egenskaper.

Ökad bemanning kan minska bortfallet av sjuksköterskor

Genom att öka bemanningen på sådana pass kan man alltså stoppa negativa händelser som gör att sjuksköterskor vill byta arbetsplats, enligt studien. 

Det finns ett samband mellan viljan att byta och en ökande stress bland sjuksköterskor, och också mellan utbrändhet och dålig säkerhetskultur. Det finns alltså flera vinster med att bemanna med fler anställda än vad som anses nödvändigt, menar forskarna.

Patienter mår bättre och är nöjdare när fler sjuksköterskor jobbar

Tidigare studier har visat att patienters överlevnad ökar betydligt med högre bemanning av sjuksköterskor. Fler sjuksköterskor leder också till att såväl patienter som sjuksköterskor trivs bättre i vården, enligt studier från den amerikanska professorn Linda Aiken.

Den nya studien om personalsäkerheten och antalet sjuksköterskor kommer i oktober att publiceras i Health Informatics Journal, en vetenskaplig tidskrift.