Kvinna sitter i soffan med termometer och pratar i telefon.Enligt en ny rapport från Försäkringskassan ökade risken för sjukskrivning markant under pandemin. I alla fall inom vissa yrkesgrupper. Andra grupper, till exempel kontorsarbetare, har tack vare det allt vanligare distansarbetet klarat sig bättre än vanligt. Foto: larisa Stefanjuk/Shutterstock.com

Rapporter

Under pandemin såg Försäkringskassan att risken för sjukskrivning ökade inom vissa yrkesgrupper, medan andra yrkesgrupper faktiskt klarade sig bättre än vanligt. Det senare gäller inte helt överraskande särskilt för yrkesgrupper inom kontorsarbete. Det skriver Publikt.

I en rapport till regeringen konstaterar Försäkringskassan att sjukskrivningarna gick upp till rekordnivåer under pandemin. Men bara inom vissa yrkesgrupper.

Ökad smittorisk och högre arbetsbelastning inom kvinnodominerade kontaktyrken

Enligt Försäkringskassans analytiker Fanny Jatko har man inom de stora kvinnodominerade kontaktyrkena skola, vård och omsorg sett att pandemins effekter har lett till ökade smittorisker på jobbet och högre arbetsbelastning än vanligt. Och det har ju i sig även ökat risken för sjukskrivning.

– Ett exempel är yrkesgruppen undersköterskor inom hemtjänst och äldreomsorg som under pandemin haft 36 procents överrisk för sjukskrivning, säger Fanny Jatko i ett pressmeddelande.

Höga sjukskrivningssiffror bland taxi-, buss- och spårvagnsförare

Under pandemin har risken för sjukskrivning även varit stor bland mansdominerade yrken som taxi-, buss- och spårvagnsförare. Här var risken ungefär 40 procent högre än snittet bland anställda i alla olika yrkesgrupper.

Färre sjukskrivningar bland kontorsarbetare

Enligt Försäkringskassans rapport har det allt vanligare hemarbetet dragit ner antalet sjukskrivningar, men det gäller ju då bara yrkesgrupper som faktiskt har möjlighet att utföra sitt jobb på distans. Risken för sjukskrivningar är generellt relativt låg bland kontorsarbetare, och siffrorna har sjunkit ännu några snäpp under pandemin.

Fanny Jatko konstaterar att smittorisken både för covid-19 och andra säsongsbetonade virussjukdomar har varit låg i den här yrkesgruppen. Det är även den här gruppen som i betydligt lägre grad har varit tvungna att sjukskriva sig vid coronaliknande symtom, vilket har dragit ner sjukfrånvaron ytterligare.

Höga nivåer av sjukpenning och smittbärarpenning 

Försäkringskassan skriver i rapporten att inflödet av både sjukpenning och smittbärarpenning har nått upp till rekordnivåer under pandemiåren. de har även fått i nya uppgifter som rör ersättningar relaterade till pandemin, som exempelvis karens, ersättning till riskgrupper och ersättning till arbetsgivare för högre sjuklönekostnader.

Men enligt rapporten har Försäkringskassan klarat sitt uppdrag trots det höga trycket. Behovet av ersättning för förlorade inkomster på grund av sjukdom har visserligen varit större än någonsin, men tack vare regeländringar i sjukförsäkringen har också fler kunnat få ersättning.