Ryggtavlan på en arbetare som går mot ett bygge i solnedgång.Under pandemin sjönk antalet olycksfall med dödligt utfall på arbetsplatsen. Nu när restriktionerna släpper verkar trenden brytas. Foto: Bannafarsai_Stock/Shutterstock

Arbetsmarknad

Under pandemin gick dödsfallen inom arbetet ner med flera procentenheter. Men i takt med att livet återigen normaliseras och restriktionerna släpper efter pandemin går dödsfallen upp igen, skriver Anna Danielsson Öberg i Dagens Arena.

Förra året gick dödsfallen i arbetsolyckor ner från 62 personer till 29, det var rekordfå sedan en tioårig period av ett högt antal dödsolyckor. Nu stiger antalet igen, skriver Anna Danielsson Öberg när hon framhåller den dystra statistiken från Arbetsmiljöverket.

Ohälsan på jobbet ökade men dödsfallen gick ner

Arbetsmiljöverket har gjort en undersökning som visar att förra året, under pandemin, ökade ohälsa på jobbet. En av tre upplevde att deras hälsa påverkades negativt av arbetet. En motsvarande undersökning från 2018 visade att endast 28 procent upplevde att de påverkades negativt av arbetet.

Hälsoproblemen under förra året upplevdes bland annat inom yrkesgrupper såsom lärare, sjuksköterskor, undersköterskor, snickare och anläggningsarbetare.

Samtidigt gick dödsfall relaterade till arbetsolyckor ner markant. Från 2011 och fram till pandemins början har antalet arbetsrelaterade dödsfall varierat mellan 44 och 62 per år. Totalt handlar det om 400 personer som har dött i arbetsrelaterade olyckor.

Här har pandemin haft en positiv effekt, menar Anna Danielsson Öberg. Förra året var det nämligen inte fler än 29 personer som förolyckades.

Dödsolyckorna drabbar oftast män

Nio av tio som dör i arbetet är män. De vanligaste yrken där det gäller är djuruppfödare, byggnads- och anläggningsarbetare och lastbilschaufförer. Även djurskötare finns med på listan.

– Nu verkar förra årets positiva trend vara bruten. Arbetsmiljöverket redovisar den dystra statistiken över dödsolyckor varje månad och enligt den senaste redovisningen, inklusive oktober, var antalet personer som dött på jobbet eller till följd av skador på jobbet 32 – alltså redan högre än det sammantagna antalet förra året, skriver Anna Danielsson Öberg.

Det är inte osannolikt att det stigande antalet är en trend som kommer att fortsätta i takt med att normaliseringsprocessen fortsätter i Sverige.