köranvisning vid vägarbeteDen vanligaste säkerhetsbristen vid vägarbeten är att avgränsningar och skyddsanordningar inte har monterats ordentligt. Foto: kostasgr/Shutterstock.com

Arbetsrätt

Säkerhetsbristerna vid vägarbeten har fördubblats de senaste tre åren. Felmonterade skyddsanordningar och brist på kompetens är några av problemen som i värsta fall kan orsaka olyckor i trafiken. Trafikverket vill nu arbeta för att vända utvecklingen, skriver Arbetet.

Brister i säkerheten i samband med vägarbeten blir allt vanligare. På tre år har säkerhetsbristerna blivit dubbelt så många.

Arbetsplatskontrollanter från Trafikverket besöker regelbundet vägarbeten för att inspektera säkerheten. Antalet anmärkningar ökade stort mellan 2016 och 2018, från 2,7 i genomsnitt till hela 4,9.

Även i år ser siffran ut att stiga. I nuläget är den uppe i 5,1, men hur detta kommer att ändras innan årets slut är ännu oklart.

Felmonterade barriärer är den vanligaste säkerhetsbristen

Den mest återkommande bristen är att barriärer sätts upp felaktigt vid vägarbeten på motorvägar. Detta blir en fara för såväl arbetarna som trafikanterna.

Tommy Andersson, som är arbetsplatskontrollant, säger att barriärerna har haft sprickor, varit skadade eller inte varit sammanlänkade ordentligt. I värsta fall har de inte haft några start- eller slutsektioner.

Trafikverket och SBSV vill öka kompetensen hos vägarbetare

Nu vill Trafikverket arbeta för att vända trenden, i samarbete med SBSV, Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser. Bland annat har de infört nya krav på vad som ska tas upp i kontrakt och uppbildning för dem som ansvarar för att montera skyddsanordningarna.

Utöver det vill man också öka kompetensen hos flaggvakter och förare av TMA-bilar. Numera krävs det därför godkända certifieringsprov för att arbeta med detta på Trafikverkets vägarbeten. Även antalet TMA-bilar är en faktor som spelar in i säkerheten.

Något annat som behöver rättas till är vilken hastighet som gäller vid vägarbeten, vilket i dag inte är säkerställt.

Åtgärderna ska motverka fler gång- och cykelolyckor

2013 skedde en olycka i Karlstad i samband med att man byggde en ny gång- och cykelbana. Platsen för bygget var inte avspärrat och hade inte heller någon belysning, vilket ledde till att en cyklist kom in på arbetsplatsen och föll ner i en grop fylld med vatten.

Åtgärderna som görs nu ska förhoppningsvis leda till att liknande olyckor inte händer igen.

– Ett krav finns att ingen ska missledas in på arbetsplatsen. Många avvikelser förra året var vid avstängningar på gång- och cykelbanor i storstadsregionerna, säger Tommy Andersson.